Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
2
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
3
 • Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych
4
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym
5
 • Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty
6
 • Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?
7
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
8
 • Forward-looking disclosures in integrated reporting of Polish companies
9
 • Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
10
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej
11
 • Kontrola w procesie budżetowania kapitałowego
12
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
13
 • Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości
14
 • Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
15
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
16
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
17
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
18
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań
19
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej
20
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
21
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
22
 • Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania
23
 • Polityka informacyjna spółek giełdowych w dobie zrównoważonego rozwoju
24
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktyki
25
 • Praktyczne aspekty controllingu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi na przykładzie spółki X