Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6646-7808

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywa trwałe w sprawozdaniu finansowym – wybrane problemy
2
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
3
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
4
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
5
 • Budżetowania kapitałowe w przedsiębiorstwie
6
 • Budżetowanie działalności przedsiębiorstw
7
 • Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
8
 • Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych
9
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
10
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym
11
 • \emph {Controlling} inwestycyjny w przedsiębiorstwie
12
 • Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty
13
 • Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?
14
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
15
 • Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
16
 • Istotne przepływy pieniężne w procesie budżetowania kapitałowego
17
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej
18
 • Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB
19
 • Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie
20
 • Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie – teoria i zastosowanie praktyczne
21
 • Koncepcja kosztów istotnych w budżetowaniu kapitałowym
22
 • Koncepcja kosztu alternatywnego w budżetowaniu kapitałowym
23
 • Kontrola w procesie budżetowania kapitałowego
24
 • Kryterium kosztu kapitału w budżetowaniu kapitałowym
25
 • Metodologiczne aspekty budżetowania kapitałowego