Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356 połącz konto z ORCID

ResearcherID: ELW-8514-2022

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738eca0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Aktywa trwałe w sprawozdaniu finansowym – wybrane problemy
2
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
3
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
4
 • Benchmarking jako metoda szukania możliwości obniżenia kosztów
5
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
6
 • Budżetowania kapitałowe w przedsiębiorstwie
7
 • Budżetowanie działalności przedsiębiorstw
8
 • Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
9
 • Budżetowanie kapitałowe jako procedura zapewniająca wybór właściwych projektów inwestycyjnych
10
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
11
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym
12
 • \emph {Controlling} inwestycyjny w przedsiębiorstwie
13
 • Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty
14
 • Determinanty rozwoju \emph{interim management} w Polsce w dobie digitalizacji
15
 • Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?
16
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
17
 • Evolution of approaches to business model disclosures in integrated reports as practiced by Polish public companies
18
 • Financial and non-financial information in an integrated report: practice of selected polish listed companies
19
20
 • Forward-looking disclosures in integrated reporting of Polish companies
21
 • Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
22
 • Informacje niefinansowe w sprawozdawczości organizacji
23
 • Integrated reporting and performance measurement systems
24
 • Istotne przepływy pieniężne w procesie budżetowania kapitałowego
25
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej