Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Aktywa trwałe w sprawozdaniu finansowym – wybrane problemy
2
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
3
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
4
 • Benchmarking jako metoda szukania możliwości obniżenia kosztów
5
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
6
 • Budżetowania kapitałowe w przedsiębiorstwie
7
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
8
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie energetycznym
9
 • \emph {Controlling} inwestycyjny w przedsiębiorstwie
10
 • Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie – wybrane aspekty
11
 • Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?
12
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
13
 • Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
14
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej
15
 • Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB
16
 • Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie – teoria i zastosowanie praktyczne
17
 • Metodologiczne aspekty budżetowania kapitałowego
18
 • Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
19
 • Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości
20
 • Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
21
 • Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy
22
 • Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
23
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań
24
 • Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
25
 • Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej