Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacjiBalance sheet reporting in the new formula IASB/FASB – towards reducing the policy of information presentation / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2012 z. 263: Pomiar i sprawozdawczość dokonań podmiotów gospodarczych, s. 31–43. — Bibliogr. s. 43. — tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2716/31-43.pdf?sequence=1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej[Elements of the financial and economic analysis] / Bogusława BEK-GAIK // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 442–476. — Bibliogr. s. 475–476

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej[Directions of change on reporting financial] / Bogusława BEK-GAIK, Joanna TURLEJ, Iryna Borshchuk // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2012 no. 721, s. 3–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji[Assessment of economic efficiency of investments] / Bogusława BEK-GAIK // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 405–436

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne?Presentation of information aboutthe company's achievements in the financial statements-the standardized approachor individual? / Bogusława BEK-GAIK // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / pod red. Sławomira Sojaka. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2012. — Dodatkowy ISBN 978-83-231-2911-0. — ISBN: 978-83-231-2855-7. — S. 85–102. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem. — Dod. afiliacja Autorki: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i stratIncome statement between Poland and the current formula profit and loss account / Bogusława BEK-GAIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2012 z. 276: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnj gospodarki opartej na wiedzy, s. 233–246. — Bibliogr. s. 245, Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, sprawozdawczość finansowa, rachunek wyników, przychody, rachunkowość, rachunek zysków i strat

  keywords: financial reporting, income statement, cost, accounting, revenue, profit and loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółekAre the provisions a tool of company's net income creation? / Ewa Walińska, Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 359–374. — Bibliogr. s. 373, Streszcz., Summ.. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB : Rregulacje rachunkowości i audytingu – projekty, zmiany, opinieComprehensive income statement in the IASB/FASB business concept of financial statement project / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2012 t. 69, s. 121–141. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=53648

 • słowa kluczowe: koszty, przychody, sprawozdawczosć finansowa, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zysk całościowy, IASB, FASB

  keywords: financial reporting, comprehensive income statement, comprehensive income, expenses, revenue, IASB, FASB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: