Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Preisner, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0964-174X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski
2
 • Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring
3
 • Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland
4
 • Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego
5
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego
6
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
7
 • Banki wobec przedsięwzięć środowiskowych w Polsce
8
 • Business and environmental changes in Poland
9
 • Conclusions and recommendations after co-chairing the workshop 2 – global and local environmental problems
10
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
11
 • Doskonalenie systemu zarządzania zasobami środowiska
12
 • Economic aspects of waste storage safety
13
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transport
14
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions
15
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions
16
 • Environmental effects of industrial investments in Poland, 2000–2014
17
 • Environmental effects of industrial investments in Poland, 2000–2014
18
 • Finansowanie rozwoju gospodarczego
19
 • Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce
20
 • Gospodarcze wykorzystanie olejów odpadowych jako przykład proekologicznej działalności przedsiębiorstw przemysłowych
21
 • Hard coal resources and reserves in Poland and Ukraine in the global context
22
 • Idea of \emph {Green Lungs of Poland} in context of sustainable development
23
 • Idea of {\em Green Lungs of Poland} in context of sustainable development
24
 • Identyfikacja problemów środowiskowych w wybranym regionie przemysłowym
25
 • Implementation of sustainable development in Poland