Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Preisner, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0964-174X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia PolskiThe analysis of magnitude and structure of expenditures allocated for environment protection obtained from eco-conversion of international Poland debt / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-63511-15-0. — S. 449–462. — Bibliogr. s. 461

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring / T. PINDÓR, L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 319–322. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland / L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 484–487. — Bibliogr. s. 487, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowegoEnvironmental audits as instruments supporting environmental management system / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // Logistyka Odzysku ; ISSN 2083-6422. — 2014 nr 2, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego : pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania ŚrodowiskowegoResearch and teaching in economics and environmental management / pod red. Leszka PREISNERA. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. — 124 s.. — ISBN: 978-83-61643-37-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : rys historyczny ekonomii w Akademii Górniczo-HutniczejResearch and teaching activity of the Department of Economics, Finance and Environmental Management, Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Krakow in the area of natural resources economics / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego : pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania Środowiskowego = Research and teaching in economics and environmental management / pod red. Leszka Preisnera. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. — ISBN: 978-83-61643-37-1. — S. 99–121. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Banki wobec przedsięwzięć środowiskowych w PolsceBanks towards environmental investments financing in Poland / Leszek PREISNER // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 42–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Business and environmental changes in Poland / Leszek PREISNER // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Conclusions and recommendations after co-chairing the workshop 2 – global and local environmental problems / L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 62–63. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Doskonalenie systemu zarządzania zasobami środowiska[Implementation of environmental management system] / Leszek PREISNER // W: Ekologizacja zarządzania firmą – zielone zarządzanie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Czai ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Oddział Polski. — Wrocław : Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2000. — (Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” ; ISSN 1506-5618 ; nr 26). — ISBN10: 83-85773-35-5. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Economic aspects of waste storage safety / T. PINDÓR, L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 418–422. — Bibliogr. s. 422, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions / Leszek M. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • keywords: sustainable development, integrated prevention and pollution control, IPPC implementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions / Leszek M. PREISNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Environmental effects of industrial investments in Poland, 2000–2014 / Leszek PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • keywords: environmental effects, environmental projects in industry, outlays on fixed assets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Environmental effects of industrial investments in Poland, 2000–2014 / Leszek PREISNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 18. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Finansowanie rozwoju gospodarczegoFinancing economic development / red. nauk. Leszek PREISNER. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 259 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finansowe aspekty transformacji gospodarki w PolsceFinancial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek PREISNER. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 247 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-154-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Gospodarcze wykorzystanie olejów odpadowych jako przykład proekologicznej działalności przedsiębiorstw przemysłowychEconomic use of waste oils as an example of environmentally oriented activity of industrial companies / Leszek PREISNER // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 49–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hard coal resources and reserves in Poland and Ukraine in the global context / PINDÓR T., PREISNER L. // W: Naprâmi rozvitku sučasnogo menedžmentu: problemi ta ríšennâ : monografíâ / za zag. red. L. M. Varavi ; Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni krivoríz'kij nacíonal'nij uníversitet. — Krivij Rig : Vidavnictvo "Díonat" (FO-P Černâvs'kij D. O.), 2015. — ISBN: 978-617-7250-47-9. — S. 6–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Idea of \emph {Green Lungs of Poland} in context of sustainable development / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Idea of {\em Green Lungs of Poland} in context of sustainable development / L. PREISNER, T. PINDÓR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 49–51. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Identyfikacja problemów środowiskowych w wybranym regionie przemysłowymIdentification of environmental problems in selected industrial region / Leszek PREISNER // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Implementation of sustainable development in Poland / Leszek PREISNER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: