Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Posłuszny, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4544-3660 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739208c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determinanty integracji pionowej w przemyśleDeterminants of vertical integration in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamika zmian konkurencyjności międzynarodowej sektorów przemysłowych gospodarki polskiejDynamics of changes in international competitiveness of industrial sectors of the Polish economy / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dynamika zmian pozycji przemysłu chemicznego w Polsce na tle Europy Centralnej i Unii EuropejskiejDynamics of changes in Polish chemical industry against the background of Central Europe and European Union / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 179–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Etykietowanie opon jako element programu zrównoważonej mobilności Unii EuropejskiejLabelling of tyres as a part of sustainable mobility policy in the European Union / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie ochroną środowiska, polityka transportowa, przemysł petrochemiczny, zrównoważona mobilność, hipoteza Portera

  keywords: natural environment management, transport policy, petrochemical industry, sustainable mobility, Porter hypothesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.19

8
 • Fragmentacja i jej wpływ na rozwój przemysłu chemicznego w PolsceFragmentation and its impact on the development of chemical industry in Poland / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 114–120. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fragmentacja w przemyśle Polski na tle Europy CentralnejFragmentation of industrial production in Poland and Central Europe / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: fragmentacja, indeks Grubela-Lloyda, produkcja przemysłowa, handel zagraniczny, baza COMTRADE

  keywords: Poland, fragmentation, Grubel-Lloyd index, industrial production, Central Europe, Comtrade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Globalizacja jako bariera rozwoju lokalnych firm petrochemicznych[Globalisation as a barrier of growth for local petrochemical companies] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska / pod red. nauk. Adama Budnikowskiego i Macieja Cyglera ; Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej ; Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2002. — S. 315–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśleGlobal value chains and vertical specialization in industry / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fragmentacja, handel zagraniczny, specjalizacja pionowa, WIOD, TiVA

  keywords: fragmentation, vertical specialization, WIOT, TiVA, trade in intermediates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Globalne uwarunkowania restrukturyzacji krajowego sektora petrochemicznegoGlobal changes and the restructurisation of the Polish petrochemical sector / Krzysztof POSŁUSZNY, Wiesław Ziembla // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 248–255. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki[Circular economy] / red. nauk. Natalia IWASZCZUK, Krzysztof POSŁUSZNY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 138 s.. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/rztn8 [2021-05-26]. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hipoteza Portera: stan badań nad wpływem regulacji środowiskowych na konkurencyjność firm[The Porter hypothesis: review of current research about the relations beetwen environmental regulation and competitiveness of companies] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 99–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Internet w zarządzaniu firmami petrochemicznymiInternet in management of petrochemical business / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 394–402. — Bibliogr. s. 402, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłuInternational competitiveness as a measure of industry restructuring effectiveness / Krzysztof POSŁUSZNY // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 49–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody oceny zrównoważonej działalności przedsiębiorstw przemysłowychMethods of the industrial enterprises sustainable business assessment / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony / red. tematyczni : Agnieszka Becla, Stanisław Czaja. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 491). — ISBN: 978-83-7695-687-9. — S. 332–339. — Bibliogr. s. 339, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, przemysł, CSR, sustainable value

  keywords: sustainable development, industry, CSR, sustainable value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.491.31

20
 • Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze tworzyw sztucznychBusiness models for plastics in the circular economy / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 9–21. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem: {https://tiny.pl/rztn8}

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, tworzywa sztuczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność ekologiczno-ekonomiczna, modele biznesowe, GOZ

  keywords: sustainable development, plastics, business models, circular economy, CE, economic ecological efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego w obszarze tworzyw sztucznych[Business models for plastics in the circular economy] / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 25. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, modele biznesowe, gospodarka obiegu zamkniętego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Niektóre aspekty restrukturyzacji sektora petrochemicznego w PolsceSome aspects of restructuring of petrochemical sector in Poland / Krzysztof POSŁUSZNY, Wiesław Ziembla // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 109–130. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odpowiedzialność środowiskowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysuEnvironmental responsibility as a factor of competitive advantage during the financial crisis / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 325–335. — Bibliogr. s. 334–335, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Procesy integracyjne w europejskim przemyśle petrochemicznym – przyczyny i konsekwencjeMergers and acquisitions in the European petrochemical industry – causes and consequences / Krzysztof POSŁUSZNY // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 547–555. — Bibliogr. s. 555, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przedmowa[Preface] / Natalia IWASZCZUK, Krzysztof POSŁUSZNY // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-16-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-17-5. — S. 5–6. — Pełny tekst dostępny również w: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20Rynki_sektory_KZP2020.pdf} [2021-09-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: