Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej[Economics of modern market economy] / Marianna Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 420, [1] s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0594). — Bibliogr. s. 410–[421]. — ISBN: 978-83-7464-748-9. — Afiliacja autorki: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Financialization as a factor constraining economic growth and standard of living improvement in PolandFinansjalizacja jako czynnik ograniczający wzrost gospodarczy i poziom życia mieszkańców Polski / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2012 nr 12, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2012.12/manage.2012.12.7.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy[Liberal capitalism in crisis] / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. — 150, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7571-234-6. — Afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena finansowania badań naukowych prowadzonych przez polskie ośrodki naukowe na tle krajów UEFunding assessment ofscientific research conducted by the Polish scientific centers in comparison with EU countries / Marianna Księżyk,Jerzy DUDA // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 10, s. 59–76. — Bibliogr. s. 74–76, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-10/EM_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świataAn assessment of pension privatization in Poland compared to selected countries in the world / Marianna Księżyk, Marek MICHALSKI // W: Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. — ISBN: 978-83-7571-234-6. — S. 109-129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.. — Marek Michalski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Marianna Księżyk – afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • słowa kluczowe: systemy emerytalne, prywatyzacja emerytur, system kapitałowy, system mieszany, system substytucyjny

  keywords: pension systems, pensions privatization, private account based system, mixed system, substitutive system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii EuropejskiejMinimum wages in Poland as a contradiction of European Union's basic objectives / Marianna Księżyk, Jerzy DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2012 no. 11, s. 39–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2012.11/manage.2012.11.39.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podstawowe bariery realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce i możliwości ich ograniczenia przez państwo[Basic barriers to sustainable development in Poland and potential for the state limit them] / Marianna KSIĘŻYK // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii. — Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009. — ISBN: 978-83-62355-00-6. — S. 102–113. — Bibliogr. s. 113. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UEPrivate pensions in Poland contradict the basic objectives of the UE / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 10, s. 7–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-10/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Socioeconomic effects of the issuance of money by private banks / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // W: Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis / eds. Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-73-0. — S. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Summ.. — Marianna Księżyk – afiliacja: WSZiB School of Banking and Management

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: