Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAktywne formy walki z bezrobociem szansą realizacji programów restrukturyzacji polskiego przemysłu surowcowego
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoX Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi pod tytułem Dekada w gospodarce surowcami mineralnymi i jej oblicze u progu XXI wieku : Mąchocice–Ameliówka 14–16 listopada 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Pracownia Polityki Surowcowej IGSMiE PAN, 2000. — S. 159–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAktywne formy walki z bezrobociem w niektórych krajach Europy Zachodniej i wypływające stąd wnioski dla Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1506. Organizacja i Zarządzanie. — 2001 z. 3, s. 171–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowania
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK, Bolesław DUDA
  ŹródłoEkonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2000 nr 2, s. 101–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBezrobocie w Europie
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoNowe Życie Gospodarcze. — 2000 nr 34, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułCzynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w Polsce
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoUwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 11–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 2, s. 19–30. — tekst: https://goo.gl/W8kXIz
 • słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja, globalizm

  keywords: analysis, input-output model, regional employment forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDiversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI
  ŹródłoExpectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 33–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułDrogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. 1–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDrogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoWybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 11–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2001]
 • TytułDylematy polskiej polityki finansowej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoWybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 19–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2002]
 • TytułDylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 7–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEfektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. — 2016 z. 46, s. 123–134
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.2.6

13
 • [podręcznik, 2006]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 326, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsWyd. 1, dodr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 326, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [podręcznik, 2009]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Ekonomia
  Autorzyred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : WZ AGH, 2002. — 235 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [redakcja czasopisma, serii, 2009]
 • TytułManagerial Economics
  Redactorsred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej
  Details2009 nr 5–6. — Kraków : Wydawnictwa AGH
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [redakcja czasopisma, serii, 2010]
 • TytułEkonomia Menedżerska
  Redactorsred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej
  Details2010 nr 7–8. — Kraków : Wydawnictwa AGH
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułFinansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 485–496
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [książka, 2006]
 • TytułFunkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej
  Autorzyred. nauk. Marianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2008]
 • TytułHarmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoSektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — S. 118–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2015]
 • TytułJednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenie
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKoszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoKoszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 237–245
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25