Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułCzynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w Polsce
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoUwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 11–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 2, s. 19–30. — tekst: https://goo.gl/W8kXIz
 • słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja, globalizm

  keywords: analysis, input-output model, regional employment forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDiversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI
  ŹródłoExpectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 33–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2010]
 • TytułDrogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. 1–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDrogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoWybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 11–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2002]
 • TytułDylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 7–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEfektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. — 2016 z. 46, s. 123–134
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.2.6

8
 • [podręcznik, 2006]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 326, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsWyd. 1, dodr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 326, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [podręcznik, 2009]
 • TytułEkonomia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Ekonomia
  Autorzyred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : WZ AGH, 2002. — 235 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [redakcja czasopisma, serii, 2009]
 • TytułManagerial Economics
  Redactorsred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej
  Details2009 nr 5–6. — Kraków : Wydawnictwa AGH
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [redakcja czasopisma, serii, 2010]
 • TytułEkonomia Menedżerska
  Redactorsred. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej
  Details2010 nr 7–8. — Kraków : Wydawnictwa AGH
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułFinansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 485–496
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [książka, 2006]
 • TytułFunkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej
  Autorzyred. nauk. Marianna KSIĘŻYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułHarmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoSektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — S. 118–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułJednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenie
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułKoszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoKoszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 237–245
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułKryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjścia
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoWyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — S. 17–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMożliwości finansowania społeczno-gospodarczego wzrostu Polski po wejściu do Unii Europejskiej
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoStosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Dudka ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004. — S. 119–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMożliwości ograniczenia bezrobocia w krajach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem krajów UE i Polski
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 219–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułNowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy
  AutorzyMarianna KSIĘŻYK
  ŹródłoNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. — 2006 z. nr 9: Problemy globalizacji i regionalizacji, Cz. 1, s. 519–532
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: