Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Aktywne formy walki z bezrobociem szansą realizacji programów restrukturyzacji polskiego przemysłu surowcowego
2
 • Aktywne formy walki z bezrobociem w niektórych krajach Europy Zachodniej i wypływające stąd wnioski dla Polski
3
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowania
4
 • Bezrobocie w Europie
5
 • Czynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w Polsce
6
 • Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej
7
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries
8
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
9
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
10
 • Dylematy polskiej polityki finansowej
11
 • Dylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem Polski
12
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE
13
 • Ekonomia
14
 • Ekonomia
15
 • Ekonomia
16
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie
17
 • Ekonomia Menedżerska
18
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143
19
 • Finansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie Polski
20
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej
21
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej
22
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów
23
24
 • Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne
25
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych