Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Czynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w Polsce
2
 • Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej
3
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries
4
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
5
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego
6
 • Dylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem Polski
7
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE
8
 • Ekonomia
9
 • Ekonomia
10
 • Ekonomia
11
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie
12
 • Ekonomia Menedżerska
13
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143
14
 • Finansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie Polski
15
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej
16
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej
17
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów
18
19
 • Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne
20
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych
21
 • Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
22
 • Kryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjścia
23
 • Możliwości finansowania społeczno-gospodarczego wzrostu Polski po wejściu do Unii Europejskiej
24
 • Możliwości ograniczenia bezrobocia w krajach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem krajów UE i Polski
25
 • Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy