Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem69112310232
2016312
201511
2011211
2010812131
200982231
20086123
20078233
20065221
200522
200433
2003431
20028242
20013111
200051112
19993111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem696333
2016321
201511
2011211
2010871
2009871
2008651
200788
200655
200522
200433
200344
200288
200133
200055
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem69681
201633
201511
201122
201088
2009871
200866
200788
200655
200522
200433
200344
200288
200133
200055
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem69168
201633
201511
201122
201088
2009817
200866
200788
200655
200522
200433
200344
200288
200133
200055
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem692544
2016321
201511
201122
2010871
200988
2008642
2007826
200655
200522
200433
200344
200288
200133
200055
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem693534
201633
201511
201122
2010871
200988
2008651
2007844
200655
200522
200433
2003413
2002826
2001312
2000514
19993121
 • Aktywne formy walki z bezrobociem szansą realizacji programów restrukturyzacji polskiego przemysłu surowcowegoActive forms of fighting with unemployment as a chance for the realisation the restructuring programmes for the Polish raw minerals industry / Marianna KSIĘŻYK // W: X Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi pod tytułem Dekada w gospodarce surowcami mineralnymi i jej oblicze u progu XXI wieku : Mąchocice–Ameliówka 14–16 listopada 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Pracownia Polityki Surowcowej IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 47). — ISBN10: 83-87854-77-8. — S. 159–169. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywne formy walki z bezrobociem w niektórych krajach Europy Zachodniej i wypływające stąd wnioski dla PolskiActive forms of fighting with unemployment in some Western Europe countries and conclusions for Poland / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1506. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2001 z. 3, s. 171–182. — Bibliogr. s. 181, Abstr., Streszcz.. — Ekonomiczno-finansowe problemy transformacji systemów gospodarczych : materiały pokonferencyjne / Politechnika Śląska. Katedra Ekonomii i Finansów. — Gliwice : PŚ, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowaniaDirect foreign investments in Poland in light of management internationalization processes / Marianna KSIĘŻYK, Bolesław DUDA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2000 nr 2, s. 101–112. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezrobocie w Europie[Unemployment in Europe] / Marianna KSIĘŻYK // Nowe Życie Gospodarcze ; ISSN 1234-5784. — 2000 nr 34, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w PolsceFactors denominating the possibilities of wages raise in Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 11–24. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej[Factors defining the need to harmonize tax systems in European Union countries as determine by modern market economics] / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 2, s. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30. — tekst: https://goo.gl/W8kXIz

 • słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja, globalizm

  keywords: analysis, input-output model, regional employment forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic sources of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dylematy polskiej polityki finansowejDilemmas of the polish financial policy / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem PolskiDilemmas of contemporary market economy with regard to Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UEAn effective tax system as a factor creating favourable conditions for realizing sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 46, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.2.6

13
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Wyd. 1, dodr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0330). — Bibliogr. s. 333–[336]. — ISBN: 978-83-7464-224-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, EkonomiaEconomics – information processing – management : theory and practice. Pt. 1, Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 235 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Managerial Economics ; ISSN 1898-1143Ekonomia Menedżerska / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — nr 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143Managerial Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — nr 7–8. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie PolskiThe financing of the social-economic growth of the countries being in a transformation for the example of Poland / Marianna KSIĘŻYK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 485–496. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiejPolish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Skorowidz autorów. — ISBN10:  83-7464-097-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii EuropejskiejThe harmonization of tax systems in European Union countries / Marianna KSIĘŻYK // W: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — (VIII Kongres Ekonomistów Polskich ; t. 6). — ISBN: 978-83-88700-22-4. — S. 118–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenieA uniform economic system for EU countries as the basic condition for realizing the objectives set by the union / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatneOpportunity costs in investment decision making in Polish private enterprises / Marianna KSIĘŻYK // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 237–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowychCosts that are a category of economic settlement as a component of a marketable goods costs system / Marianna KSIĘŻYK // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: