Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Management
WZ-spem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Czynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w PolsceFactors denominating the possibilities of wages raise in Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 11–24. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej[Factors defining the need to harmonize tax systems in European Union countries as determine by modern market economics] / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 2, s. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30. — tekst: https://goo.gl/W8kXIz

 • słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja, globalizm

  keywords: analysis, input-output model, regional employment forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic sources of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem PolskiDilemmas of contemporary market economy with regard to Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UEAn effective tax system as a factor creating favourable conditions for realizing sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 46, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.2.6

8
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Wyd. 1, dodr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0330). — Bibliogr. s. 333–[336]. — ISBN: 978-83-7464-224-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, EkonomiaEconomics – information processing – management : theory and practice. Pt. 1, Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 235 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Managerial Economics ; ISSN 1898-1143Ekonomia Menedżerska / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — nr 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143Managerial Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — nr 7–8. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Finansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie PolskiThe financing of the social-economic growth of the countries being in a transformation for the example of Poland / Marianna KSIĘŻYK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 485–496. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiejPolish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Skorowidz autorów. — ISBN10:  83-7464-097-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii EuropejskiejThe harmonization of tax systems in European Union countries / Marianna KSIĘŻYK // W: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — (VIII Kongres Ekonomistów Polskich ; t. 6). — ISBN: 978-83-88700-22-4. — S. 118–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenieA uniform economic system for EU countries as the basic condition for realizing the objectives set by the union / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatneOpportunity costs in investment decision making in Polish private enterprises / Marianna KSIĘŻYK // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 237–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowychCosts that are a category of economic settlement as a component of a marketable goods costs system / Marianna KSIĘŻYK // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Kryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjściaEconomic crisis 2008 – reasons and eliminating ways / Marianna KSIĘŻYK // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring challenges in the face of the global economic crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-6-3. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości finansowania społeczno-gospodarczego wzrostu Polski po wejściu do Unii EuropejskiejFinancial possibilities of Poland social-economic growth after access to European Union / Marianna KSIĘŻYK // W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Dudka ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004. — Na okł. dodatkowo: Stosunki gospodarcze integrującej się Europy. — ISBN10: 8389712024. — S. 119–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości ograniczenia bezrobocia w krajach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem krajów UE i PolskiThe possibilities of unemployment limiting in market economy countries including EU and Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 219–231. — Bibliogr. s. 231, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracyNew experiments of countries with market economy in the scope of limiting imbalance on the labour market / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2006 z. nr 9: Problemy globalizacji i regionalizacji, Cz. 1, s. 519–532. — Bibliogr. s. 531, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: