Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Beck-Krala, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0264-5825 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57189573417

PBN: 5e70923a878c28a047392031

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108, z ogólnej liczby 112 publikacji Autora


1
 • A comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewardingBezpieczeństwo i higiena pracy jako kluczowy element odpowiedzialnego wynagradzania pracowników / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations : old – new stakeholders?. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 464). — ISBN: 978-83-7695-642-8. — S. 69–79. — Bibliogr. s, 77–79, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialne wynagrodzenie

  keywords: corporate social responsibility, human capital, responsible rewarding, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.464.06

2
 • A global perspective on pay preferences: an exploratory analysis and report / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Stephen Perkins, Ewa BECK-KRALA // W: 4th European Reward Management Conference (RMC 2013) [Dokument elektroniczny] : Brussels, December 2–3, 2013 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2013]. — Dysk Flash. — ISSN 2295-1695. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A global study of pay preferences and employee characteristics / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Conny H. Antoni, Ewa J. BECK-KRALA, Ana Maria Lucia-Casademunt, Stephen J. Perkins // Compensation and Benefits Review ; ISSN 0886-3687. — 2015 vol. 47 no. 2, s. 60–70. — Bibliogr. s. 67–69, Abstr.. — tekst: http://cbr.sagepub.com/content/47/2/60.full.pdf+html

 • keywords: pay preferences, variable pay, pay transparency, incentive pay and comparative pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0886368715598197

4
 • Analiza systemu płac w niemieckich firmach handlu detalicznego w kontekście wyzwań dla polskich firmAnalysis of the payment system in German retail trade firms in context of challenges of Polish firms / Ewa BECK, Rafał Wdowicz // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów ; ISSN 1896-3862. — 2000 [z.] 4, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102. — Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje : Wrocław, 7–8 luty 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie efektywności programów szkoleniowych[Effectiveness of the training programs] / Ewa BECK // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie efektywności wynagrodzeń : od kontroli kosztów do aktywizowania pracownikówEvaluation of the effectiveness of rewards : from labor costs control to engaging employees / Ewa BECK-KRALA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 234, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 317). — Bibliogr. s. 201–217, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-873-8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy w procesie ewaluacji systemu wynagrodzeń[Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization] / E. BECK-KRALA, K. KLIMKIEWICZ // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowa systemu wynagrodzeńThe process of building pay systems / Ewa BECK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1001–1009. — Bibliogr s. 1009, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Całkowite wynagrodzenie personelu lekarskiegoThe total reward of physicians / Beata Buchelt, Ewa BECK-KRALA // Zeszyty Naukowe = Cracow Review of Economics and Management / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; ISSN 1898-6447. — 2023 nr 4, s. 117–134. — Bibliogr. s. 131–134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-04. — tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/index.php/zeszyty-naukowe/article/view/13129/2540

  orcid iD
 • słowa kluczowe: struktura wynagrodzenia lekarzy, całkowite wynagrodzenie, zarządzanie efektywnością pracy lekarzy, wynagradzanie, lekarze

  keywords: Total Rewards, remuneration, structure of physicians’ remuneration, performance management of physicians’ work, physicians

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZNUEK.2023.1002.0407

10
 • Changes in compensation practices in Polish organizations / Ewa BECK-KRALA // W: RMC 2015 [Dokument elektroniczny] : 5th European Reward Management Conference : managing change: can pay lead the way? : Brussels, December 10–11, 2015 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2015]. — ISSN 2295-1695. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1115#4559 [2016-02-11]. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Creating supportive work environment – expectations of employees in Poland / BECK-KRALA Ewa, Zdyb Paulina // W: Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Žilina : University of Zilina, cop. 2012. — ISBN: 978-80-554-0590-2. — S. 174–184. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dean's competencies after the transformation in Poland / BECK-KRALA Ewa, Bugaj Justyna // W: SRHE Annual Conferenece 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : exploring meaning, identities and transformation in higher education : Newport, South Wales, United Kingdom, 14–16 December 2010 : conference programme : book of abstracts / Society for Research into Higher Education. — [London : SRHE], [2010]. — S. 62. — Pełny tekst W: SRHE [Dokument elektroniczny] : annual research conference 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : 14–16 December 2010, Newport, Wales : abstracts, papers and symposia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Society for Research into Higher Education. — [London ; SRHE, 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Designing the sustainable workplace : [abstract] / Ewa BECK-KRALA, Witold CIOCH // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dochody odroczone w motywowaniu kadry menedżerskiejLong-term incentives in manager compensation / Ewa BECK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/1CNhZJ

 • słowa kluczowe: dochody odroczone, wynagradzanie menedżerów

  keywords: long-therm incentives, manager compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efektywne programy świadczeń pracowniczychEfficient programmes of employee benefits / Ewa BECK-KRALA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Bogusławy Urbaniak. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-546-1. — S. 215–233. — Bibliogr. s. 232–233. — Praca nadesłana w ramach przygotowań do VI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi : 6–8 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwieEffective employees' compensation in restructured entrepreneurship / Beata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Employee recruitment process during the Covid-19 pandemic in the IT sector / Martyna ORKISZ, Ewa BECK-KRALA // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 1702–1710. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 1709–1710, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: information technology, COVID-19, pandemic, recruitment process, IT sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Employee satisfaction with rewards systemsSatysfakcja pracowników z systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK, Elżbieta Tarczoń // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 5. — Tekst ang.-pol.. — E. Beck-Krala, T. Masłyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, system nagród, satysfakcja z wynagrodzenia, system motywacyjny

  keywords: job satisfaction, motivation system, reward system, satisfaction with pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Employee satisfaction with tangible and intangible rewards in health care sectorSatysfakcja pracowników z wymiernymi i niewymiernymi nagrodami w sektorze opieki zdrowotnej / BECK-KRALA E., Tarczoń E., MASŁYK T. // Polish Journal of Management Studies ; ISSN 2081-7452. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 17–27. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sektor opieki zdrowotnej, podejście do całkowitej nagrody, satysfakcja z nagród, system nagradzania

  keywords: reward system, Health-Care Sector, total rewards approach, satisfaction with rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/pjms.2017.16.2.02

22
23
 • Evaluating reward strategies, programmes and policies : research and practice / Dow Scott, Ewa BECK-KRALA // W: The routledge companion to reward management / ed. Stephen J. Perkins. — London ; New York : Taylor & Francis Group : Routledge, cop. 2019. — ISBN: 978-1-138-29426-4 ; e-ISBN: 978-1-315-23170-9. — S. 112–124. — Bibliogr. s. 123–124

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Evaluation of motivation system in Health Care Organization – perception of employees : a case study analysis from Polish hospital / Ewa BECK-KRALA, Elżbieta Tarczoń // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 7–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.

 • keywords: motivation system, motivating employees in the health care sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2014.15.1.7

25
 • Evaluation of rewards programs as an element of sustainable employee rewards – research results / Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 vol. 19 iss. 6 pt. 1 Emerging challenges in modern management, s. 133–145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: corporate social responsibility, evaluation of rewards effectiveness, rewards, sustainable rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: