Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Beck-Krala, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0264-5825 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57189573417

PBN: 5e70923a878c28a047392031

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10893421431
2023624
2022211
20217151
2020651
2019321
201855
201781223
2016312
20156141
20145113
201351121
20123111
2011321
201010532
2008312
200761113
20065131
200511
20045212
20033111
20024112
20006132
1999321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10866384
2023651
202222
202177
202066
201933
2018532
20178251
20163111
2015624
2014523
2013532
2012312
201133
20101046
200833
2007651
200655
200511
2004541
200333
2002431
200066
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1088721
202366
2022211
202177
202066
2019312
201855
2017862
2016321
2015633
201455
2013532
2012321
201133
20101073
200833
200766
200655
200511
200455
200333
200244
200066
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1082106
202366
202222
202177
202066
201933
201855
2017817
2016312
201566
201455
201355
201233
201133
20101010
200833
200766
200655
200511
200455
200333
200244
200066
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1086246
2023642
202222
2021752
202066
201933
2018541
201788
2016312
2015642
2014541
2013541
2012312
201133
20101073
200833
2007624
200655
200511
200455
200333
200244
200066
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1087335
202366
202222
202177
202066
201933
201855
201788
2016321
2015642
2014541
2013532
2012321
2011321
20101082
200833
2007624
2006514
200511
2004514
2003312
2002413
200066
19993121
 • A comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewardingBezpieczeństwo i higiena pracy jako kluczowy element odpowiedzialnego wynagradzania pracowników / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations : old – new stakeholders?. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 464). — ISBN: 978-83-7695-642-8. — S. 69–79. — Bibliogr. s, 77–79, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialne wynagrodzenie

  keywords: corporate social responsibility, human capital, responsible rewarding, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.464.06

2
 • A global perspective on pay preferences: an exploratory analysis and report / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Stephen Perkins, Ewa BECK-KRALA // W: 4th European Reward Management Conference (RMC 2013) [Dokument elektroniczny] : Brussels, December 2–3, 2013 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2013]. — Dysk Flash. — ISSN 2295-1695. — S. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A global study of pay preferences and employee characteristics / Dow Scott, Michelle Brown, John Shields, Richard J. Long, Conny H. Antoni, Ewa J. BECK-KRALA, Ana Maria Lucia-Casademunt, Stephen J. Perkins // Compensation and Benefits Review ; ISSN 0886-3687. — 2015 vol. 47 no. 2, s. 60–70. — Bibliogr. s. 67–69, Abstr.. — tekst: http://cbr.sagepub.com/content/47/2/60.full.pdf+html

 • keywords: pay preferences, variable pay, pay transparency, incentive pay and comparative pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/0886368715598197

4
 • Analiza systemu płac w niemieckich firmach handlu detalicznego w kontekście wyzwań dla polskich firmAnalysis of the payment system in German retail trade firms in context of challenges of Polish firms / Ewa BECK, Rafał Wdowicz // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów ; ISSN 1896-3862. — 2000 [z.] 4, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102. — Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje : Wrocław, 7–8 luty 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie efektywności programów szkoleniowych[Effectiveness of the training programs] / Ewa BECK // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie efektywności wynagrodzeń : od kontroli kosztów do aktywizowania pracownikówEvaluation of the effectiveness of rewards : from labor costs control to engaging employees / Ewa BECK-KRALA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 234, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 317). — Bibliogr. s. 201–217, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-873-8

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy w procesie ewaluacji systemu wynagrodzeń[Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization] / E. BECK-KRALA, K. KLIMKIEWICZ // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowa systemu wynagrodzeńThe process of building pay systems / Ewa BECK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1001–1009. — Bibliogr s. 1009, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Całkowite wynagrodzenie personelu lekarskiegoThe total reward of physicians / Beata Buchelt, Ewa BECK-KRALA // Zeszyty Naukowe = Cracow Review of Economics and Management / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; ISSN 1898-6447. — 2023 nr 4, s. 117–134. — Bibliogr. s. 131–134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-04. — tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/index.php/zeszyty-naukowe/article/view/13129/2540

  orcid iD
 • słowa kluczowe: struktura wynagrodzenia lekarzy, całkowite wynagrodzenie, zarządzanie efektywnością pracy lekarzy, wynagradzanie, lekarze

  keywords: Total Rewards, remuneration, structure of physicians’ remuneration, performance management of physicians’ work, physicians

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZNUEK.2023.1002.0407

10
 • Changes in compensation practices in Polish organizations / Ewa BECK-KRALA // W: RMC 2015 [Dokument elektroniczny] : 5th European Reward Management Conference : managing change: can pay lead the way? : Brussels, December 10–11, 2015 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2015]. — ISSN 2295-1695. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1115#4559 [2016-02-11]. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Counterproductive work behaviors / Ewa BECK-KRALA // W: Encyclopedia of sustainable management [Dokument elektroniczny] / eds. Samuel Idowu, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Springer Reference). — e-ISBN: 978-3-030-02006-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-02006-4_212-1 [2020-04-14]. — Bibliogr. s. 6. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-10. — Dostęp po zalogowaniu

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-02006-4_212-1

12
 • Creating supportive work environment – expectations of employees in Poland / BECK-KRALA Ewa, Zdyb Paulina // W: Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Žilina : University of Zilina, cop. 2012. — ISBN: 978-80-554-0590-2. — S. 174–184. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dean's competencies after the transformation in Poland / BECK-KRALA Ewa, Bugaj Justyna // W: SRHE Annual Conferenece 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : exploring meaning, identities and transformation in higher education : Newport, South Wales, United Kingdom, 14–16 December 2010 : conference programme : book of abstracts / Society for Research into Higher Education. — [London : SRHE], [2010]. — S. 62. — Pełny tekst W: SRHE [Dokument elektroniczny] : annual research conference 2010 : “Where is the wisdom we have lost in knowledge?” : 14–16 December 2010, Newport, Wales : abstracts, papers and symposia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Society for Research into Higher Education. — [London ; SRHE, 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Designing the sustainable workplace : [abstract] / Ewa BECK-KRALA, Witold CIOCH // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dochody odroczone w motywowaniu kadry menedżerskiejLong-term incentives in manager compensation / Ewa BECK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/1CNhZJ

 • słowa kluczowe: dochody odroczone, wynagradzanie menedżerów

  keywords: long-therm incentives, manager compensation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efektywne programy świadczeń pracowniczychEfficient programmes of employee benefits / Ewa BECK-KRALA // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Bogusławy Urbaniak. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-546-1. — S. 215–233. — Bibliogr. s. 232–233. — Praca nadesłana w ramach przygotowań do VI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi : 6–8 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Efektywne wynagradzanie pracowników w restrukturyzowanym przedsiębiorstwieEffective employees' compensation in restructured entrepreneurship / Beata KLAJA-GAWEŁ, Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 8 cz. 1 Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach : od teorii do praktyki, s. 95–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: compensation system, effective compensation, restructuring entrepreneurship

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Employee recruitment process during the Covid-19 pandemic in the IT sector / Martyna ORKISZ, Ewa BECK-KRALA // W: Proceedings of the 39\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2022, Granada, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-8-8. — S. 1702–1710. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZXQSVVZAgQIAgJUYN78hBIFq5R1DfonrXOk#folder=12507147031&tpl=publicfoldergrid [2022-07-20]. — Bibliogr. s. 1709–1710, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: information technology, COVID-19, pandemic, recruitment process, IT sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Employee satisfaction with rewards systemsSatysfakcja pracowników z systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK, Elżbieta Tarczoń // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 5. — Tekst ang.-pol.. — E. Beck-Krala, T. Masłyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, system nagród, satysfakcja z wynagrodzenia, system motywacyjny

  keywords: job satisfaction, motivation system, reward system, satisfaction with pay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Employee satisfaction with tangible and intangible rewards in health care sectorSatysfakcja pracowników z wymiernymi i niewymiernymi nagrodami w sektorze opieki zdrowotnej / BECK-KRALA E., Tarczoń E., MASŁYK T. // Polish Journal of Management Studies ; ISSN 2081-7452. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 17–27. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sektor opieki zdrowotnej, podejście do całkowitej nagrody, satysfakcja z nagród, system nagradzania

  keywords: reward system, Health-Care Sector, total rewards approach, satisfaction with rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/pjms.2017.16.2.02

22
 • Employee well-being from the perspective of human resources professionals / Ewa BECK-KRALA // Scientific Papers of Silesian University of Technology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-751X. Organization & Management ; ISSN 2720-751X. — 2022 no. 159, s. 27–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr.. — tekst: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/11/159-Beck-Krala.pdf

  orcid iD
 • keywords: burnout, employee well-being, quality of working life, supporting working environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2022.159.2

23
 • Evaluating reward strategies, programmes and policies : research and practice / Dow Scott, Ewa BECK-KRALA // W: The routledge companion to reward management / ed. Stephen J. Perkins. — London ; New York : Taylor & Francis Group : Routledge, cop. 2019. — ISBN: 978-1-138-29426-4 ; e-ISBN: 978-1-315-23170-9. — S. 112–124. — Bibliogr. s. 123–124

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Evaluation of motivation system in Health Care Organization – perception of employees : a case study analysis from Polish hospital / Ewa BECK-KRALA, Elżbieta Tarczoń // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 7–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.

 • keywords: motivation system, motivating employees in the health care sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2014.15.1.7

25
 • Evaluation of rewards programs as an element of sustainable employee rewards – research results / Ewa BECK-KRALA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 vol. 19 iss. 6 pt. 1 Emerging challenges in modern management, s. 133–145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-6-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: corporate social responsibility, evaluation of rewards effectiveness, rewards, sustainable rewards

  cyfrowy identyfikator dokumentu: