Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3564-7755 orcid iD

ResearcherID: V-9532-2018

Scopus: 7004574055

PBN: 5e70920b878c28a04738f042

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 441 publikacji Autora


1
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza – jedyny w Polsce unikalny nowy kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu – Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Oil and Gas Engineering – a unique and only in Poland major at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology in Cracow] / Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2008 R. 11 nr 3, s. 16–17. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mieszanina do zestalania, wzmacniania i uszczelniania uwodnionych odpadów przemysłowych[Mixture for solidifying, strengthening and sealing hydrogenate industrial wastes] / wynalazca: CZEKAJ Lucyna, GONET Andrzej, MACUDA Jan, STRYCZEK Stanisław. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C09K 17/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 313559 A1 ; Opubl. 1997-09-29. — Zgłosz. nr P.313559 z dn. 1996-03-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 20, s. 37. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL313559A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mieszanina geopolimerowa[Geopolymer mixture] / Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Wieliczka ; wynalazca: STRYCZEK Stanisław, GONET Andrzej, WIŚNIOWSKI Rafał, ZŁOTKOWSKI Albert, MAŁOLEPSZY Jan, KOTWICA Łukasz. — Int.Cl.: C04B 18/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407565 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407565 z dn. 2014-03-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407565A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób adaptacji otworu wiertniczego na otworowy wymiennik ciepła[Method of adapting a bore-hole to installation of a bore-hole-mounted heat exchanger] / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie ; Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok ; wynalazca: Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Benedykt Oleksy, Jacek Munia. — Int.Cl.: E21B 36/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192722 B1 ; Udziel. 2006-03-24 ; Opubl. 2006-12-29. — Zgłosz. nr P.340067 z dn. 2000-05-08. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192722B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób likwidacji wyrobisk górniczych oraz podziemnych pustek naturalnych, zwłaszcza wypełnionych płynnym medium i zestaw urządzeń do realizacji tego sposobu[Method of closing down abandoned mine workings and natural underground voids, in particular those filled with fluid medium, and set of equipment therefor] / Kubański Andrzej ; wynalazca: Stanisław Zawada, Andrzej Kubański, Stanisław STRYCZEK. — Int.Cl.: E21F 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194188 B1 ; Udziel. 2006-09-20 ; Opubl. 2007-05-31. — Zgłosz. nr P.344125 z dn. 2000-11-24. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194188B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób likwidowania rurociągu, zwłaszcza podziemnego ropociągu[Method of liquidating an exiting pipeline in particular an underground one serving as long–distance means of transport for petroleum] / Zakład Robót Górniczych Krosno Spółka z o. o., Krosno ; wynalazca: Wojciech Kasiński, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Jan JEWULSKI. — Int.Cl.: F16L 1/024\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 195868 B1 ; Udziel. 2007-02-13 ; Opubl. 2007-11-30. — Zgłosz. nr P.339386 z dn. 2000-03-30. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL195868B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób uszczelniania powierzchni gruntów[Method of sealing soil surface] / Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle ; wynalazca: Janusz Bereś [et al.], Jacek POSTAWA, Stanisław STRYCZEK, Jan WITOSIŃSKI, Stanisław Kudła. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C09K 17/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 169738 B1 ; Udziel. 1996-03-29 ; Opubl. 1996-08-30. — Zgłosz. nr P.296595 z dn. 1992-11-12. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL169738B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób wytwarzania warstw uszczelniających i wzmacniających[Method of placing sealing and reinforcing layer] / Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle ; wynalazca: Mirosław Chudek, Bogdan Ćwięk, Stanisław STRYCZEK, Jacek POSTAWA [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: E02D 3/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 160469 B1 ; Udziel. 1992-10-25 ; Opubl. 1993-03-31. — Zgłosz. nr P.281680 z dn. 1989-09-29. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL160469B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób wzmacniania i/lub uszczelniania górotworu, zwłaszcza osłabionej osłony złoża w kopalni soli[Method of consolidating or sealing a rock mass] / Kopalnia Soli "WIELICZKA", Wieliczka ; wynalazca: Andrzej GONET, Krzysztof Brudnik, Stanisław STRYCZEK. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21D 11/38. — Polska. — Opis patentowy ; PL 172470 B1 ; Udziel. 1997-05-07 ; Opubl. 1997-09-30. — Zgłosz. nr P.302811 z dn. 1994-03-25. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL172470B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób zabezpieczania powierzchni terenu przed migracją gazu wokół odwiertu[Method of protecting land area surrounding a bore-hole against migration of gas] / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Zakład Robót Górniczych w Krośnie ; wynalazca: Grasela Andrzej, GONET Andrzej, STRYCZEK Stanisław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 33/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339387 A1 ; Opubl. 2000-09-25. — Zgłosz. nr P.339387 z dn. 2000-03-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2000  nr 20, s. 48. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339387A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Świętowanie jubileuszu[Celebrating the jubilee] / Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2007 nr 5, s. 22–23. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: