Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Rzyczniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6880-1152

ResearcherID: V-4136-2018

Scopus: 55847065300

PBN: 901186

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Analiza eksploatacji urządzeń wiertniczych
2
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
3
 • Analiza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice–Stryszawa w Karpatach Zachodnich
4
 • Analiza sposobów intensyfikacji wynoszenia zwiercin
5
 • Analiza sposobów intensyfikacji wynoszenia zwiercin
6
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
7
 • Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters
8
 • Analysis of drill stem testing technology of the Malm carbonate rocks of the Carpathian Foothills, in the aspect of geological research and exploration decisions
9
 • Analysis of technology of drilling with roller bits on the Carpathian foreland area in the years 1995–2011
10
 • Badania laboratoryjne systemu wiercącego przeznaczonego do pracy w warunkach ekstremalnych
11
 • Badanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania
12
 • Bohrkopfantriebsvorrichtung, Spreizmechanismus und Bohrverfahren
13
 • Creation of the environment of wetlands with the use of drainage
14
 • Drill head prototypes for deep coring operations in planetary environment
15
 • Drilling head driving device, spragging mechanism and drilling method
16
 • Drilling head driving device, spragging mechanism and drilling method
17
 • Drilling head driving device, tube forming mechanism and drilling method
18
 • Efektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncie
19
 • Ekwiwalentne i zastępcze średnice zewnętrzne obciążników spiralnych
20
 • Geotermia inaczej
21
 • Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
22
 • Interpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnych
23
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych
24
 • Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania
25
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego