Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rado, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1102-8143

ResearcherID: V-9182-2018

Scopus: 56241986100

PBN: 901182

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza czasu wykonania otworów wierconych do głębokości 1500 m
  AutorzyJan LUBAŚ, Robert RADO
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 159–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza efektywności pracy różnych typów narzędzi PDC w warunkach przemysłowych
  AutorzyJan Lubaś, Robert RADO
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13textsuperscript{th} international scientific-technical conference, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 57–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznie
  AutorzyIwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 5, s. 788–792
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.19

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza opłacalności wykonania rekonstrukcji zawodnionych otworów eksploatacyjnych
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Górnictwo. — 2009 z. 287, s. 195–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zachowania się rur okładzinowych w górotworze dla różnych przypadków obciążeń w kontekście stosowania zabezpieczenia rur powłokami
  AutorzyIwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 35
 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, otwór wiertniczy, przewód wiertniczy, rury okładzinowe

  keywords: numerical analysis, drill string, drill hole, casing pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : 4. mezinárodní konference : Ostrava, 9–11(13) září 2009 : konferenční materiály : sbornik anotaci 4. mezinárodní konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut geologického inženýrství ; Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, odborná skupina Geologie při HGF VŠB – TU Ostrava, Silesian University of Technology - Gliwice. Faculty of Mining and Geology, Ústav geoniky AV ČR. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the hazards of the BAZALY football stadium in Ostrava in terms of environmental impact
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Pavel Pospíšil, Robert RADO, Michal Porzer, Jakub Ryba, Martin Bláha, Aleš Poláček
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2017 vol. 34 no. 4, s. 933–943. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.4/drill.2017.34.4.933.pdf
 • keywords: GPR method, drilling technology, liquidated mines, geohazard, methane migration, concentrations of semimetals, concentrations of heavy metal, methane dioxide surface screening, carbon dioxide surface screening , ERT method, monitoring boreholes, natural environment geohazard, mining fields of Silesia, impact of liquidated mines on natural environment, hydrogeological monitoring boreholes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.4.933

9
 • [referat, 2015]
 • TytułCo2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic
  AutorzyBujok Petr, Klempa Martin, Labus Krzysztof, Porzer Michal, Pánek Petr, RADO Robert, Marina A. González Rodríguez
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 58
 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2008]
 • TytułDirectional and horizontal drilling with a pilot section : abstract
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDoświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–Porubie
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 69–82. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_04.pdf
 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia, wiertnictwo, wiercenie otworów geotermalnych

  keywords: heat pumps, drilling, geothermic geothermal wells drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2011]
 • TytułDoświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–Porubie
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułDrilling horizontal boreholes with a pilot borehole
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 136–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDrilling horizontal boreholes with a pilot borehole
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 136–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 1999]
 • TytułElementy urabiające narzędzi wiertniczych stosowanych w budownictwie
  AutorzyRobert RADO, Bruno Pesch
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 145–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułHydrauliczne parametry wiercenia w utworach Monokliny Przedsudeckiej a stabilność ścian otworu
  AutorzyJan LUBAŚ, Robert RADO
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKoło Naukowe „ROTOR”
  AutorzyRobert RADO
  ŹródłoJubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — S. 108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2014]
 • TytułLikvidace otevřené erupce vrtním nářadím – vývoj nového zařízení
  AutorzyPetr Bujok, Jaroslav Fibingr, Martin Klempa, Michal Porzer, Marek Jakubčik, Robert RADO
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — S. 1–6
 • keywords: drilling tools, liquidation, open eruption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2014]
 • TytułLiquidation of the open eruption by using drilling string tools
  AutorzyPetr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2001]
 • TytułModel procesu przewiercania wybranych warstw Monokliny Przedsudeckiej
  AutorzyRobert RADO, Jan LUBAŚ
  ŹródłoXII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 135–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25