Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rado, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1102-8143

ResearcherID: V-9182-2018

Scopus: 56241986100

PBN: 901182

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza efektywności pracy różnych typów narzędzi PDC w warunkach przemysłowych
  AutorzyJan Lubaś, Robert RADO
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13textsuperscript{th} international scientific-technical conference, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 57–63
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznie
  AutorzyIwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 5, s. 788–792
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza opłacalności wykonania rekonstrukcji zawodnionych otworów eksploatacyjnych
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Górnictwo. — 2009 z. 287, s. 195–206
4
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza pomiarów inklinometrii w otworach geotermalnych na poligonie doświadczalnym VŠB–Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Robert RADO
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 91–100. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_07.pdf
5
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : 4. mezinárodní konference : Ostrava, 9–11(13) září 2009 : konferenční materiály : sbornik anotaci 4. mezinárodní konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut geologického inženýrství ; Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, odborná skupina Geologie při HGF VŠB – TU Ostrava, Silesian University of Technology - Gliwice. Faculty of Mining and Geology, Ústav geoniky AV ČR. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — S. 37
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the hazards of the BAZALY football stadium in Ostrava in terms of environmental impact
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Pavel Pospíšil, Robert RADO, Michal Porzer, Jakub Ryba, Martin Bláha, Aleš Poláček
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2017 vol. 34 no. 4, s. 933–943. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.4/drill.2017.34.4.933.pdf
7
 • [referat, 2015]
 • TytułCo2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic
  AutorzyBujok Petr, Klempa Martin, Labus Krzysztof, Porzer Michal, Pánek Petr, RADO Robert, Marina A. González Rodríguez
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 58
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • Tytuł$CO_{2}$ storing capacity in geologic formations in the Czech Republic
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Michal Porzer, Petr Pánek, Robert RADO, Martina A. Gonzàlez-Rodríguez
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 683–692. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.4/drill.2015.32.4.683.pdf
9
 • [referat, 2008]
 • TytułDirectional and horizontal drilling with a pilot section : abstract
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 197
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDoświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–Porubie
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 69–82. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_04.pdf
11
 • [referat, 2011]
 • TytułDoświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–Porubie
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 43
12
 • [referat, 2008]
 • TytułDrilling horizontal boreholes with a pilot borehole
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 136–140
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDrilling horizontal boreholes with a pilot borehole
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 136–140
14
 • [referat, 2003]
 • TytułHydrauliczne parametry wiercenia w utworach Monokliny Przedsudeckiej a stabilność ścian otworu
  AutorzyJan LUBAŚ, Robert RADO
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 46
15
 • [monografia, 2012]
 • TytułIntroduction to drilling engineering
  AutorzyDariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, [1] s.
16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKoło Naukowe „ROTOR”
  AutorzyRobert RADO
  ŹródłoJubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — S. 108
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKoncepcja wiercenia eksploatacyjnych otworów kierunkowych i horyzontalnych z określeniem konturu ropa-woda
  AutorzyRobert RADO, Jan Lubaś
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 415–424. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-01/W_2007_1_41.pdf
18
 • [referat, 2014]
 • TytułLikvidace otevřené erupce vrtním nářadím – vývoj nového zařízení
  AutorzyPetr Bujok, Jaroslav Fibingr, Martin Klempa, Michal Porzer, Marek Jakubčik, Robert RADO
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — S. 1–6
19
 • [referat, 2014]
 • TytułLiquidation of the open eruption by using drilling string tools
  AutorzyPetr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 16
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMożliwości sekwestracji dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych na terenie Czech i Polski
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska, Robert RADO
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 12, s. 698–703
22
 • [referat, 2003]
 • TytułNowoczesne narzędzia wykorzystywane w wiertnictwie geotechnicznym
  AutorzyRobert RADO, Jan LUBAŚ
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 61
23
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania wód kopalnianych z Zagłębia Ostrawskio-Karwińskiego jako nośnika energii cieplnej
  AutorzyArnost Grmela, Petr Bujok, Robert RADO
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII [trzynasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13textsuperscript{th} international scientific-technical conference : Kraków, 20–21 czerwca 2002, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 119–124
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOcena wpływu warunków klimatycznych na bilans energetyczny górotworu na obszarze poligonu badawczego VSB-TU Ostrava
  AutorzyPetr Bujok, Martin Klempa, Jiří Koziorek, Robert RADO, Michal Porzer
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 97–107. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_07.pdf
25
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułOkreślanie stref zagrożenia dla gazowych otworów eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych
  AutorzyPetr Bujok, Robert RADO
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 55–59