Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rado, dr inż.

adiunkt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kwg

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1102-8143

ResearcherID: V-9182-2018

Scopus: 56241986100

PBN: 901182

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Analiza czasu wykonania otworów wierconych do głębokości 1500 mAnalysis of time of well drilling to the depth of 1500 m / Jan LUBAŚ, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 159–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności pracy różnych typów narzędzi PDC w warunkach przemysłowychAnalysis of efficiency of work of various types of PDC tools in industrial conditions / Jan Lubaś, Robert RADO // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13\textsuperscript{th} international scientific-technical conference, T. 2 = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 57–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznieAnalysis of deformation of casing pipes in the context of applying protective coatings against the influence of chemically active fluids / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 788–792. — Bibliogr. s. 792

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.19

4
 • Analiza opłacalności wykonania rekonstrukcji zawodnionych otworów eksploatacyjnychAnalysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2009 z. 287, s. 195–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pomiarów inklinometrii w otworach geotermalnych na poligonie doświadczalnym VŠB–Uniwersytet Techniczny w OstrawieThe results of inclinometric measurement analysis on monitoring wells in the area of small research polygon VŠB–Technical University of Ostrava / Petr Bujok, Martin Klempa, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zachowania się rur okładzinowych w górotworze dla różnych przypadków obciążeń w kontekście stosowania zabezpieczenia rur powłokamiNumerical analysis of the behaviour of the casing in the rock mass for various load cases in the context of the application of pipe protection coatings / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 35. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, otwór wiertniczy, przewód wiertniczy, rury okładzinowe

  keywords: numerical analysis, drill string, drill hole, casing pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // W: Netradiční metody využití ložisek : 4. mezinárodní konference : Ostrava, 9–11(13) září 2009 : konferenční materiály : sbornik anotaci 4. mezinárodní konference = Special methods of deposit utilization : the 4\textsuperscript{th} international conference collection of abstracts : conference proceedings / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut geologického inženýrství ; Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, odborná skupina Geologie při HGF VŠB – TU Ostrava, Silesian University of Technology - Gliwice. Faculty of Mining and Geology, Ústav geoniky AV ČR. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-2044-6. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the hazards of the BAZALY football stadium in Ostrava in terms of environmental impact / Petr Bujok, Martin Klempa, Pavel Pospíšil, Robert RADO, Michal Porzer, Jakub Ryba, Martin Bláha, Aleš Poláček // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 4, s. 933–943. — Bibliogr. s. 943, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.4/drill.2017.34.4.933.pdf

 • keywords: GPR method, drilling technology, liquidated mines, geohazard, methane migration, concentrations of semimetals, concentrations of heavy metal, methane dioxide surface screening, carbon dioxide surface screening , ERT method, monitoring boreholes, natural environment geohazard, mining fields of Silesia, impact of liquidated mines on natural environment, hydrogeological monitoring boreholes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.4.933

9
 • Co2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Bujok Petr, Klempa Martin, Labus Krzysztof, Porzer Michal, Pánek Petr, RADO Robert, Marina A. González Rodríguez // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 58

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $CO_{2}$ storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Petr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Michal Porzer, Petr Pánek, Robert RADO, Martina A. Gonzàlez-Rodríguez // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 683–692. — Bibliogr. s. 691–692, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.4/drill.2015.32.4.683.pdf

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.4.683

11
 • Directional and horizontal drilling with a pilot section : abstract / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_04.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia, wiertnictwo, wiercenie otworów geotermalnych

  keywords: heat pumps, drilling, geothermic geothermal wells drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 43. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 136–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 136–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Elementy urabiające narzędzi wiertniczych stosowanych w budownictwie[Cutting elements in drilling tools used for construction works] / Robert RADO, Bruno Pesch // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hydrauliczne parametry wiercenia w utworach Monokliny Przedsudeckiej a stabilność ścian otworuHydraulic parameters of drilling in layers of Monoklina Przedsudecka and stability of the walls / Jan LUBAŚ, Robert RADO // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 46. — Pełny tekst w: XIV [Czternasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna [Dokument elektroniczny] : Zakopane 11–13 VI 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Wersja dla Word 2000. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WWNiG], [2003]. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Koło Naukowe „ROTOR”[Scientific Association „ROTOR”] / Robert RADO // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja wiercenia eksploatacyjnych otworów kierunkowych i horyzontalnych z określeniem konturu ropa-wodaA concept of drilling production HDD wells and determining the oil-water contour / Robert RADO, Jan Lubaś // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 415–424. — Bibliogr. s. 424, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-01/W_2007_1_41.pdf

 • słowa kluczowe: wiercenie, otwory kierunkowe, kontur ropa-woda

  keywords: drilling, directional wells, oil-water contour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Likvidace otevřené erupce vrtním nářadím – vývoj nového zařízeníLiquidation of the open eruption by drilling tools – development of new equipment / Petr Bujok, Jaroslav Fibingr, Martin Klempa, Michal Porzer, Marek Jakubčik, Robert RADO // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: drilling tools, liquidation, open eruption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Liquidation of the open eruption by using drilling string tools / Petr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Model procesu przewiercania wybranych warstw Monokliny PrzedsudeckiejModel of drilling process in selected strata of Foresudetic Monocline / Robert RADO, Jan LUBAŚ // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25