Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rado, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1102-8143

ResearcherID: V-9182-2018

Scopus: 56241986100

PBN: 901182

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem55122626
2019422
201822
2017211
2016321
2015321
2014422
201311
2012312
2011422
201011
2009422
2008321
200722
200611
200522
2004312
200322
200233
200111
200011
199966
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5530196
20194211
2018211
2017211
2016312
201533
2014431
201311
2012321
2011422
201011
20094211
200833
200722
200611
200522
200433
200322
200233
200111
200011
19996321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55469
201944
2018211
201722
201633
201533
2014422
201311
201233
201144
201011
2009431
200833
200722
200611
200522
200433
200322
200233
200111
200011
1999642
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55352
2019422
2018211
201722
201633
201533
201444
201311
201233
201144
201011
200944
200833
200722
200611
200522
200433
200322
200233
200111
200011
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem552035
2019422
201822
2017211
2016312
2015312
2014422
201311
201233
2011422
201011
2009422
200833
200722
200611
200522
200433
200322
200233
200111
200011
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem552926
2019422
201822
2017211
2016312
2015312
2014431
201311
201233
2011422
201011
2009431
200833
2007211
200611
200522
2004321
200322
200233
200111
200011
1999661
 • Analiza czasu wykonania otworów wierconych do głębokości 1500 mAnalysis of time of well drilling to the depth of 1500 m / Jan LUBAŚ, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 159–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności pracy różnych typów narzędzi PDC w warunkach przemysłowychAnalysis of efficiency of work of various types of PDC tools in industrial conditions / Jan Lubaś, Robert RADO // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 13\textsuperscript{th} international scientific-technical conference, T. 2 = New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 57–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznieAnalysis of deformation of casing pipes in the context of applying protective coatings against the influence of chemically active fluids / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 788–792. — Bibliogr. s. 792

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.19

4
 • Analiza opłacalności wykonania rekonstrukcji zawodnionych otworów eksploatacyjnychAnalysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2009 z. 287, s. 195–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pomiarów inklinometrii w otworach geotermalnych na poligonie doświadczalnym VŠB–Uniwersytet Techniczny w OstrawieThe results of inclinometric measurement analysis on monitoring wells in the area of small research polygon VŠB–Technical University of Ostrava / Petr Bujok, Martin Klempa, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zachowania się rur okładzinowych w górotworze dla różnych przypadków obciążeń w kontekście stosowania zabezpieczenia rur powłokamiNumerical analysis of the behaviour of the casing in the rock mass for various load cases in the context of the application of pipe protection coatings / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 35. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, otwór wiertniczy, przewód wiertniczy, rury okładzinowe

  keywords: numerical analysis, drill string, drill hole, casing pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // W: Netradiční metody využití ložisek : 4. mezinárodní konference : Ostrava, 9–11(13) září 2009 : konferenční materiály : sbornik anotaci 4. mezinárodní konference = Special methods of deposit utilization : the 4\textsuperscript{th} international conference collection of abstracts : conference proceedings / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut geologického inženýrství ; Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, odborná skupina Geologie při HGF VŠB – TU Ostrava, Silesian University of Technology - Gliwice. Faculty of Mining and Geology, Ústav geoniky AV ČR. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-2044-6. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the hazards of the BAZALY football stadium in Ostrava in terms of environmental impact / Petr Bujok, Martin Klempa, Pavel Pospíšil, Robert RADO, Michal Porzer, Jakub Ryba, Martin Bláha, Aleš Poláček // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 4, s. 933–943. — Bibliogr. s. 943, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.4/drill.2017.34.4.933.pdf

 • keywords: GPR method, drilling technology, liquidated mines, geohazard, methane migration, concentrations of semimetals, concentrations of heavy metal, methane dioxide surface screening, carbon dioxide surface screening , ERT method, monitoring boreholes, natural environment geohazard, mining fields of Silesia, impact of liquidated mines on natural environment, hydrogeological monitoring boreholes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.4.933

9
 • Co2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Bujok Petr, Klempa Martin, Labus Krzysztof, Porzer Michal, Pánek Petr, RADO Robert, Marina A. González Rodríguez // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 58

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $CO_{2}$ storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Petr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Michal Porzer, Petr Pánek, Robert RADO, Martina A. Gonzàlez-Rodríguez // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 683–692. — Bibliogr. s. 691–692, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.4/drill.2015.32.4.683.pdf

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.4.683

11
 • Directional and horizontal drilling with a pilot section : abstract / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_04.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia, wiertnictwo, wiercenie otworów geotermalnych

  keywords: heat pumps, drilling, geothermic geothermal wells drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 43. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 136–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 136–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Elementy urabiające narzędzi wiertniczych stosowanych w budownictwie[Cutting elements in drilling tools used for construction works] / Robert RADO, Bruno Pesch // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hydrauliczne parametry wiercenia w utworach Monokliny Przedsudeckiej a stabilność ścian otworuHydraulic parameters of drilling in layers of Monoklina Przedsudecka and stability of the walls / Jan LUBAŚ, Robert RADO // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 46. — Pełny tekst w: XIV [Czternasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna [Dokument elektroniczny] : Zakopane 11–13 VI 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Wersja dla Word 2000. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH. WWNiG], [2003]. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koło Naukowe „ROTOR”[Scientific Association „ROTOR”] / Robert RADO // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja wiercenia eksploatacyjnych otworów kierunkowych i horyzontalnych z określeniem konturu ropa-wodaA concept of drilling production HDD wells and determining the oil-water contour / Robert RADO, Jan Lubaś // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 415–424. — Bibliogr. s. 424, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-01/W_2007_1_41.pdf

 • słowa kluczowe: wiercenie, otwory kierunkowe, kontur ropa-woda

  keywords: drilling, directional wells, oil-water contour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Likvidace otevřené erupce vrtním nářadím – vývoj nového zařízeníLiquidation of the open eruption by drilling tools – development of new equipment / Petr Bujok, Jaroslav Fibingr, Martin Klempa, Michal Porzer, Marek Jakubčik, Robert RADO // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: drilling tools, liquidation, open eruption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Liquidation of the open eruption by using drilling string tools / Petr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Model procesu przewiercania wybranych warstw Monokliny PrzedsudeckiejModel of drilling process in selected strata of Foresudetic Monocline / Robert RADO, Jan LUBAŚ // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie stref zagrożenia dla odwiertów gazowychDefinition of danger zones for gas bore holes / Petr Bujok, Jaroslav Damec, Sylva Drabkova, Petr Jancik, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 97–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr0deb.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: