Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Knez, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1028-2497

ResearcherID: T-6955-2017

Scopus: 8511821200

PBN: 901172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułA simulation of suspension flow in an artificial porous medium
  AutorzyDariusz KNEZ
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 76–79
2
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza metod przewidywania zmian w eksploatacji surowców energetycznych
  AutorzyDariusz KNEZ
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 159–162
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energii
  AutorzyLeszek Pająk, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Dariusz KNEZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 4, s. 657–667. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_01.pdf
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza numeryczna skuteczności zastosowania wstecznych otworów w świdrach udarowo-obrotowych
  AutorzyDariusz KNEZ, Stanisław BEDNARZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 2, s. 791–797. — tekst: https://goo.gl/6R8gS9
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza średnicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciepła pod kątem oporów przepływu nośnika ciepła
  AutorzyTomasz ŚLIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2002 R. 41 z. 3, s. 49–54
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu stężenia nowo syntezowanych poliamfolitów na właściwości reologiczne i filtrację płuczek stosowanych w technologiach HDD
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Magdalena JANOTA
  ŹródłoTTB Techniki i Technologie Bezwykopowe. — 2003 nr 1, s. 48–50
7
 • [referat, 2015]
 • TytułApplicability of borehole R-1 as BHE for heating of a gas well
  AutorzyTomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Zbigniew JEZUIT
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–10 ID 28046
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułApplications of newly synthesized polymers in drilling fluids
  AutorzyD. BIELEWICZ, D. KNEZ
  ŹródłoNaukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin. — 2004 no. 5, s. 9–11
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania stwardniałych zaczynów cementowych z dodatkiem grafitu
  AutorzyTomasz ŚLIWA, Mirosław Sowa, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Albert ZŁOTKOWSKI, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 3, s. 571–585. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-03/W_2011_3_07.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBehavior of hydraulic fracture propagation in naturally fractured reservoir
  AutorzyMoussa Thiam, Dariusz KNEZ
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 231–240
11
 • [referat, 2002]
 • TytułBentonite modification by newly synthesized polymers in HDD (Horizontal Directional Drilling)
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov Podbanské 2002 : XI. medzinárodná vedecko-technická konferencia : 29.–31. októbra 2002, Podbanské, Slovensko : zborník prednášok = conference contributions / Technická Univerzita v Košicach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva [etc.]. — [Košice : Technická Univerzita], [2002]. — S. 12–16
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułBiodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf
13
 • [monografia, 2016]
 • TytułBorehole heat exchangers : production and storage of heat in the rock mass : monograph
  Autorzyed. Tomasz ŚLIWA ; aut. Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Anna BIEDA, Tomasz KOWALSKI, Albert ZŁOTKOWSKI
  DetailsKraków : Drilling, Oil and Gas Foundation, 2016. — 175 s.
14
 • [monografia, 2013]
 • TytułChosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration : monograph
  AutorzyStanisław BEDNARZ, Danuta BIELEWICZ, Jadwiga JARZYNA, Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI ; ed. Dariusz KNEZ
  DetailsKraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013. — 117 s.
15
 • [monografia, 2014]
 • TytułChosen aspects of drilling services : monograph
  Autorzyed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA
  DetailsKrakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 118, [1] s.
16
 • [referat, 2005]
 • TytułComparative analysis of consumption of selected energy sources
  AutorzyJ. Gurycz, D. KNEZ
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 89–94
17
 • [referat, 2014]
 • TytułComputer simulation of casing stresses in directional wellbore
  AutorzyDariusz KNEZ, Adam Kupras
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — S. 46–50
18
 • [referat, 2008]
 • TytułComputer simulation of filtrate flow in the invaded zone
  AutorzyDariusz KNEZ
  Źródło“Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — S. 77–81
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułComputer simulation of filtrate flow in the invaded zone
  AutorzyDariusz KNEZ
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 77–81.
20
21
 • [referat, 2020]
 • TytułCurrent trends in land subsidence of the north-central part of Poland using D-InSAR technique
  AutorzyHerimitsinjo RAJAOALISON, Dariusz KNEZ
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources [Dokument elektroniczny] : XVI international forum-contest of students and young researchers : under the auspices of UNESCO : 17–19 June 2020, Saint-Petersburg : scientific conference abstracts, Vol. 1. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2020. — S. 377–378
22
 • [referat, 1997]
 • TytułDeformation of a hole and drill core as a source of their stress measurement
  AutorzyRafał WIŚNIOWSKI, Dariusz KNEZ
  ŹródłoTechnický rozvoj v technólogii a zariadeniach v prieskumnom a hlbinnom vŕtaní : 9 Medzinárodná Banícka Konferencia : September 2–5 1997 Košice, Slovakia. Sekcia 3, Mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie. Sekcia Č. 3, podsekcia : Vŕtanie / Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií Technickej Univerzity v Košicach. — [Košice : Štroffek], [1997]. — S. 48–51
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowej
  AutorzyDariusz KNEZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 213–219
24
 • [referat, 2009]
 • TytułDobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowej
  AutorzyDariusz KNEZ
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 72
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2004]
 • TytułDodatek do płuczek wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, Bortel Edgar, Witek Ewa, KNEZ Dariusz, PAWLIKOWSKA-KOSTUR Jolanta, KRAJ Łucja, JANOTA Magdalena
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C10M 169/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 354819 A1 ; Opubl. 2004-01-12. — Zgłosz. nr P.354819 z dn. 2002-07-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 1, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL354819A1.pdf