Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Knez, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1028-2497

ResearcherID: T-6955-2017

Scopus: 8511821200

PBN: 901172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem919430435
2020211
2019633
2018321
20176222
20163111
201591143
20144112
2013422
2012312
201144
20105131
2009312
20086222
2007422
2006312
200533
20049342
200322
2002523
2001312
200011
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9136532
202022
2019615
201833
2017642
201633
2015918
201444
201344
2012312
2011431
2010532
2009321
2008624
2007422
2006312
200533
20049621
200322
2002541
2001321
200011
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem916130
202022
2019651
2018312
201766
2016312
2015972
2014431
201344
201233
201144
2010532
200933
2008624
2007422
2006312
200533
2004963
200322
2002541
2001321
200011
1999312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem91883
2020211
2019633
2018312
2017615
2016312
201599
2014413
201344
201233
201144
201055
200933
200866
200744
200633
200533
200499
200322
200255
200133
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem914249
202022
2019633
201833
2017642
2016321
2015954
2014431
201344
201233
201144
2010532
2009321
2008624
2007422
200633
200533
200499
200322
200255
200133
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem915437
2020211
2019633
201833
2017642
201633
2015972
201444
201344
201233
201144
2010532
200933
200866
2007413
200633
2005312
200499
2003211
2002514
2001321
200011
1999331
 • A simulation of suspension flow in an artificial porous medium / Dariusz KNEZ // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 76–79. — Bibliogr. s. 79. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: drilling fluids, suspension flow, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod przewidywania zmian w eksploatacji surowców energetycznychAnalysis of energy resources exploitation prognosis methods / Dariusz KNEZ // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 159–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wykorzystania magazynów ciekłego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energiiAnalysis of energy production possibilities from liquid storage in salt domes cavities / Leszek Pająk, Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 657–667. — Bibliogr. s. 667, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza numeryczna skuteczności zastosowania wstecznych otworów w świdrach udarowo-obrotowychNumerical analysis of efficiency of reverse wells for percussion-rotary bits / Dariusz KNEZ, Stanisław BEDNARZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 791–797. — Bibliogr. s. 797, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: https://goo.gl/6R8gS9

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, świder, symulacja przepływu

  keywords: finite elements method, bit, simulation of flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza średnicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciepła pod kątem oporów przepływu nośnika ciepłaAnalysis of exploitation casing diameter in the borehole heat exchanger at an angle of heat carrier flow resistance / Tomasz ŚLIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 3, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiennik ciepła, wymienniki otworowe

  keywords: borehole exchangers, heat exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu stężenia nowo syntezowanych poliamfolitów na właściwości reologiczne i filtrację płuczek stosowanych w technologiach HDD[The influence of newly synthetized polyampholytes concentration on filtration and rheological properties of drilling muds used for HDD] / Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Magdalena JANOTA // TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1730-6450. — 2003 nr 1, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Applicability of borehole R-1 as BHE for heating of a gas well / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Zbigniew JEZUIT // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–10 ID 28046. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/28046.pdf} [2015-06-15]

 • keywords: geoenergetics, borehole heat exchangers, geothermal source heat pumps, abandoned wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Applications of newly synthesized polymers in drilling fluids / D. BIELEWICZ, D. KNEZ // Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin ; ISSN 2071-2227. — 2004 no. 5, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania stwardniałych zaczynów cementowych z dodatkiem grafituThe study of hardened cement slurries with addition of graphite / Tomasz ŚLIWA, Mirosław Sowa, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Albert ZŁOTKOWSKI, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 3, s. 571–585. — Bibliogr. s. 585, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-03/W_2011_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: zaczyn cementowy, otworowe wymienniki ciepła, uszczelnianie otworów

  keywords: cement grout, borehole heat exchangers, borehole sealing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Behavior of hydraulic fracture propagation in naturally fractured reservoir / Moussa Thiam, Dariusz KNEZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239–240, Summ.

 • keywords: hydraulic fracturing, hydrocarbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bentonite modification by newly synthesized polymers in HDD (Horizontal Directional Drilling) / Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov Podbanské 2002 : XI. medzinárodná vedecko-technická konferencia : 29.–31. októbra 2002, Podbanské, Slovensko : zborník prednášok = conference contributions / Technická Univerzita v Košicach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva [etc.]. — [Košice : Technická Univerzita], [2002]. — S. 12–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Borehole heat exchangers : production and storage of heat in the rock mass : monograph / ed. Tomasz ŚLIWA ; aut. Tomasz ŚLIWA, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Dariusz KNEZ, Anna BIEDA, Tomasz KOWALSKI, Albert ZŁOTKOWSKI. — Kraków : Drilling, Oil and Gas Foundation, 2016. — 175 s.. — (Laboratory of Geoenergetics Book Series ; vol. 2). — Bibliogr. s. 168–175. — ISBN: 978-83-64479-03-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration : monograph / Stanisław BEDNARZ, Danuta BIELEWICZ, Jadwiga JARZYNA, Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013. — 117 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64479-00-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Chosen aspects of drilling services : monograph / ed. Dariusz KNEZ ; Danuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Stanisław RYCHLICKI, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 118, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-691-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparative analysis of consumption of selected energy sources / J. Gurycz, D. KNEZ // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Computer simulation of casing stresses in directional wellborePočítačová simulácia tlakov v pažniciach horizontálneho vrtu / Dariusz KNEZ, Adam Kupras // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 46–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: influence of dogleg severity, stress and axial force, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Computer simulation of filtrate flow in the invaded zone / Dariusz KNEZ // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Computer simulation of filtrate flow in the invaded zone / Dariusz KNEZ // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 77–81.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Current trends in land subsidence of the north-central part of Poland using D-InSAR technique / Herimitsinjo RAJAOALISON, Dariusz KNEZ // W: Topical issues of rational use of natural resources [Dokument elektroniczny] : XVI international forum-contest of students and young researchers : under the auspices of UNESCO : 17–19 June 2020, Saint-Petersburg : scientific conference abstracts, Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2020. — Dod. ISBN 978-5-94211-914-0. — e-ISBN: 978-5-94211-915-7. — S. 377–378. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cloud.mail.ru/public/4FUu/5kfxssrAr [2020-08-21]. — Bibliogr. s. 377–378

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowejChoise of jets for jet-grouting operations / Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 213–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dobór dysz do zabiegów iniekcji strumieniowejChoise of jets for Jet-grouting operations / Dariusz KNEZ // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25