Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8921374
202111
202011
201811
2017523
201611
2015927
2014615
201355
2012927
2011413
201055
200913310
200833
200722
200633
200522
20034112
200244
2001716
200022
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem89582011
202111
202011
201811
20175122
201611
2015954
2014651
2013532
20129432
2011431
201055
200913625
2008321
200722
2006321
200522
200344
200244
2001761
200022
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem89872
202111
202011
201811
201755
201611
201599
201466
201355
201299
201144
201055
20091313
200833
200722
200633
200522
200344
200244
200177
200022
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem891178
202111
202011
201811
201755
201611
2015918
2014624
2013514
2012936
201144
2010514
200913112
2008312
200722
200633
200522
200344
200244
200177
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem895237
202111
202011
201811
2017532
201611
2015972
2014651
201355
2012963
2011431
201055
200913103
200833
200722
200633
200522
200344
200244
200177
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem897118
202111
202011
201811
2017532
201611
2015972
2014651
201355
2012972
2011431
201055
20091313
200833
2007211
2006312
200522
2003422
2002413
2001761
200022
1999221
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
3
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
4
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
5
 • Analiza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice–Stryszawa w Karpatach Zachodnich
6
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
7
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
8
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
9
 • Analiza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
10
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej
11
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
12
 • Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej
13
 • Analiza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
14
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
15
 • Analiza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
16
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
17
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
18
 • Analiza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
19
 • Analysis of drill stem test (DST) results at Osobnica oil field, in terms of sampling of selected technology parameters
20
 • Analysis of drill stem testing technology of the Malm carbonate rocks of the Carpathian Foothills, in the aspect of geological research and exploration decisions
21
 • Analysis of reservoir parameters on the basis of well logging and DST of Miocene gas reservoirs in the central part of the Carpathian Foredeep, Poland
22
 • Analysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
23
 • Applicability of DST results to the evaluation of changes of geologic conditions of Rotliegend series in the Polish Lowlands
24
 • Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement
25
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania