Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 119–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 131–139. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_10.pdf
 • słowa kluczowe: wiercenia naftowe, awarie wiertnicze, erupcje pozarurowe, analiza warunków geologicznych i technologicznych wierceń w Karpatach i ich przedgórzu

  keywords: petroleum drillings, drilling failures, external casing gas blow-outs, analysis of geological settings and technological drilling conditions in the area of the Flysch Carpathians and their foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 495–505. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-03/W_2009_3_04.pdf
 • słowa kluczowe: erupcje z odwiertów naftowych, przewidywanie warunków złożowych, zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego ropą naftową

  keywords: blow-outs in boreholes, predicted reservoir conditions, contamination of ground and water environment with oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBiocatalized silicate gels in oil and geothermal industry
  AutorzySławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Stanisław DUBIEL, Scott Bailey
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 5–22. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96872-29879?filename=Biocatalized%20silicate.pdf
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, złoże ropy naftowej, wody termalne, eksploatacja złóż, biokataliza, żele krzemianowe, skała zbiornikowa, modyfikacja przepuszczalności

  keywords: laboratory testing, geothermal water exploitation, water shut-off, oil exploitation, biocatalysis, silicate gels, reservoir rocks permeability modification, improved oil recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułClay modifications with biopolymer PT 300308 for HDD muds
  AutorzySławomir WYSOCKI, Stanisław DUBIEL, Daniel Dyndor, Łukasz Boniecki, Marta Wysocka
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2 dod.: CD, s. 435–441. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_42.pdf
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biopolimery, płuczki bentonitowe, przewierty sterowane

  keywords: biopolymers, drilling mud, HDD, bentonite mud

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalne
  AutorzyAdam ZUBRZYCKI, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 4, s. 695–705. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-04/W_2009_4_11.pdf
 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, ochrona środowiska naturalnego, miocen, mineralizacja płynów i wód złożowych

  keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, protection of natural environment, mineralization of fluids and formation waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2009]
 • TytułModyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
  AutorzySławomir WYSOCKI, Stanisław DUBIEL, Marta Wysocka, Łukasz Boniecki, Daniel Dyndor
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOpróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń na Słowacji
  AutorzyStanisław DUBIEL, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Jacek Stepek
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2009 R. 48 nr 2, s. 63–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOpróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń w Polsce
  AutorzyStanisław DUBIEL, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2009 R. 48 nr 1, s. 41–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułProjektowanie zabiegu kwasowania skał węglanowych warstwy wodonośnej na przykładzie głębinowej studni geotermalnej Poronin PAN-1
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2009 R. 48 nr 1, s. 137–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułZastosowania nowoczesnego próbnika złoża typu inflatable produkcji firmy Baker-Lynes w inżynierii otworowej i złożowej
  AutorzyStanisław DUBIEL, Albert ZŁOTKOWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 4, s. 613–621. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-04/W_2009_4_02.pdf
 • słowa kluczowe: poszukiwania naftowe, testowanie złóż węglowodorów, rurowy próbnik złoża typu Inflatable firmy Baker

  keywords: oil prospecting, testing of hydrocarbon fields, drill stem tester Inflatable by Baker

  cyfrowy identyfikator dokumentu: