Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
3
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
4
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
5
 • Analiza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
6
 • Biocatalized silicate gels in oil and geothermal industry
7
 • Clay modifications with biopolymer PT 300308 for HDD muds
8
 • Mineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalne
9
 • Modyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
10
 • Opróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń na Słowacji
11
 • Opróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń w Polsce
12
 • Projektowanie zabiegu kwasowania skał węglanowych warstwy wodonośnej na przykładzie głębinowej studni geotermalnej Poronin PAN-1
13
 • Zastosowania nowoczesnego próbnika złoża typu inflatable produkcji firmy Baker-Lynes w inżynierii otworowej i złożowej