Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 119–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 131–139. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_10.pdf
 • słowa kluczowe: wiercenia naftowe, awarie wiertnicze, erupcje pozarurowe, analiza warunków geologicznych i technologicznych wierceń w Karpatach i ich przedgórzu

  keywords: petroleum drillings, drilling failures, external casing gas blow-outs, analysis of geological settings and technological drilling conditions in the area of the Flysch Carpathians and their foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 495–505. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-03/W_2009_3_04.pdf
 • słowa kluczowe: erupcje z odwiertów naftowych, przewidywanie warunków złożowych, zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego ropą naftową

  keywords: blow-outs in boreholes, predicted reservoir conditions, contamination of ground and water environment with oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalne
  AutorzyAdam ZUBRZYCKI, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 4, s. 695–705. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-04/W_2009_4_11.pdf
 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, ochrona środowiska naturalnego, miocen, mineralizacja płynów i wód złożowych

  keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, protection of natural environment, mineralization of fluids and formation waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOpróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń na Słowacji
  AutorzyStanisław DUBIEL, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Jacek Stepek
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2009 R. 48 nr 2, s. 63–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułZastosowania nowoczesnego próbnika złoża typu inflatable produkcji firmy Baker-Lynes w inżynierii otworowej i złożowej
  AutorzyStanisław DUBIEL, Albert ZŁOTKOWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 4, s. 613–621. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-04/W_2009_4_02.pdf
 • słowa kluczowe: poszukiwania naftowe, testowanie złóż węglowodorów, rurowy próbnik złoża typu Inflatable firmy Baker

  keywords: oil prospecting, testing of hydrocarbon fields, drill stem tester Inflatable by Baker

  cyfrowy identyfikator dokumentu: