Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
  • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
3
  • Analiza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego na podstawie danych z erupcji wstępnej
4
  • Mineralizacja wód złożowych miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego oraz ich wpływ na środowisko naturalne
5
  • Opróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń na Słowacji
6
  • Zastosowania nowoczesnego próbnika złoża typu inflatable produkcji firmy Baker-Lynes w inżynierii otworowej i złożowej