Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 23
2
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Paweł ZAPIÓR, Marek SOLECKI, Michał MARUTA, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 39
3
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 24
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
  AutorzyJan ZIAJA, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 485–496
5
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej
  AutorzyS. DUBIEL, A. ZUBRZYCKI, M. MARUTA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2012 : 23textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 22
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
  AutorzyStanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 57–63
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 53–58
8
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Katarzyna BATKIEWICZ
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 44
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAwarie i komplikacje wiertnicze z kolumnami rur traconych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 75–84
10
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania wpływu diatomitu na przewodność cieplną stwardniałych zaczynów uszczelniających
  AutorzyStanisław DUBIEL, Tomasz ŚLIWA, Tomasz KOWALSKI, Stanisław STRYCZEK, Daniel Wiśniowski, Anna BIEDA, Jan Beszłej, Mateusz Naklicki, Sara Piwowarczyk
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 51
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat
  AutorzySławomir Falkowicz, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 349–355
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCzas trwania awarii w wiertnictwie naftowym
  AutorzyStanisław DUBIEL, Marta KOWALIK, Sylwia Byczek
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 1, s. 21–27
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDobór sposobu interpretacji krzywych wzniosu zwierciadła wody w studniach głebinowych z uwzględnieniem technologii opróbowania
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/2, s. 651–658. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2006-02/W_2006_2_01.pdf
14
15
 • [referat, 2014]
 • TytułIdentyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
  AutorzyStanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułIdentyfikacja zagrożenia erupcyjnego na podstawie procedury diagnostycznej
  AutorzyStanisław DUBIEL, Rafał WIŚNIOWSKI, Krzysztof SKRZYPASZEK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 65–74
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInterpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 339–348
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMetoda określania sił oporu przemieszczania przewodu wiertniczego w otworach kierunkowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Mahdi AL-AMERI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 47–56
19
 • [referat, 2015]
 • TytułMicrobial flooding as the cost effective way to increase recovery factor of depleted oil fields
  AutorzySławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Rogaliński, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 34
20
 • [referat, 2009]
 • TytułModyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
  AutorzySławomir WYSOCKI, Stanisław DUBIEL, Marta Wysocka, Łukasz Boniecki, Daniel Dyndor
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 77
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMoment obrotowy i siły osiowe działające na przewód podczas wiercenia otworów kierunkowych z poziomym odcinkiem – w świetle rozważań teoretycznych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Mahdi AL-AMERI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 t. 16, s. 31–41
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena wpływu technologii stosowanych w wiertnictwie naftowym na środowisko gruntowo-wodne
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan MACUDA, Aleksandra JAMROZIK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/2, s. 331–342
23
 • [referat, 2003]
 • TytułOcena wyników z opróbowań rurowymi próbnikami warstw miocenu na Przedgórzu Karpat
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 22
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena wyników z opróbowań rurowymi próbnikami warstw miocenu na Przedgórzu Karpat
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 69–80
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPodstawy prognozowania wartości ciśnienia złożowego w procesie wiercenia otworów naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Mame Barka Mbodj, Marta KOWALIK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 t. 16, s. 43–52