Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of selected problems encountered while testing natural gas-condensate fields in the Western Carpathians
  AutorzyCzesław RYBICKI, Stanisław DUBIEL, Jacek BLICHARSKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 3, s. 575–580. — tekst: http://goo.gl/5KQMW2
 • keywords: oil prospecting, Western Carpathians, natural gas-condensate field in Stryszawa, testing technology, thermodynamic conditions of gas condensation, gas bearing Devonian strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.3.575

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI, Michał MARUTA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 413–424. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/92806/PDF/10267-Volume57_Issue2-11_paper.pdf?handler=pdf
 • słowa kluczowe: skały węglanowe, poszukiwania naftowe, górna jura, podłoże zapadliska przedkarpackiego, systemy przestrzeni porowej, testy hydrodynamiczne RPZ

  keywords: petroleum explorations, Upper Jurassic, DST tests, pore space systems, hydrodynamic test, Carpathian Foredeep basement, carbonate rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0027-0

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBiocatalized silicate gels in oil and geothermal industry
  AutorzySławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Stanisław DUBIEL, Scott Bailey
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 5–22. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96872-29879?filename=Biocatalized%20silicate.pdf
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, złoże ropy naftowej, wody termalne, eksploatacja złóż, biokataliza, żele krzemianowe, skała zbiornikowa, modyfikacja przepuszczalności

  keywords: laboratory testing, geothermal water exploitation, water shut-off, oil exploitation, biocatalysis, silicate gels, reservoir rocks permeability modification, improved oil recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułClay modifications with biopolymer PT 300308 for HDD muds
  AutorzySławomir WYSOCKI, Stanisław DUBIEL, Daniel Dyndor, Łukasz Boniecki, Marta Wysocka
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2 dod.: CD, s. 435–441. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_42.pdf
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biopolimery, płuczki bentonitowe, przewierty sterowane

  keywords: biopolymers, drilling mud, HDD, bentonite mud

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDecision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazard
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan MACUDA, Jan ZIAJA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 123–137
 • słowa kluczowe: złoża węglowodorów, dowiercanie, erupcja, zagrożenie erupcyjne, profilaktyka przeciwerupcyjna, procedury, schematy blokowe

  keywords: hydrocarbon fields, drilling up, eruption, blow-out hazard, blow-out prophylaxy, procedures, block diagrams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDecision system model for HC exploration on the basis of DST test results
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 51–56
 • keywords: petroleum explorations, HC reservoir assessment, Upper Jurassic carbonate reservoir rocks, DST tests results, HC field management, Carpathian Foredeep basement, model of work-flow decision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInterpretation of DST test results for the identification of HC accumulation limits or boundaries in the area of the Carpathians and Carpathian Foredeep (south Poland)
  AutorzyStanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 291–306
 • keywords: petroleum explorations, Carpathian Foredeep, Carpathians, reservoir rocks, DST, diagnostic diagrams of the log-log method, HC accumulation limits and/or drainage zones, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.291

12
 • [referat, 2015]
 • TytułMicrobial flooding as the cost effective way to increase recovery factor of depleted oil fields
  AutorzySławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Marcin Rogaliński, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMicrobial flooding increases recovery factor of depleted Pławowice oil field – from lab to the field
  AutorzySławomir Falkowicz, Renata Cicha-Szot, Stanisław DUBIEL, Phillip Launt, Sidney Nelson, Witold Wójcicki, Marcin Rogaliński
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 2, s. 345–357. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.2/drill.2015.32.2.345.pdf
 • keywords: Carpathian Foredeep, Carpathians, oil fields, MEOR, recovery factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.2.345

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułReinterpretation of the results of the two-cycle reservoir test of the Mesozoic water-bearing deposits in the W-3 well in terms of assessing the changes in rock permeability in the zones tested with a Drill Stem Tester
  AutorzyStanisław J. DUBIEL, Mirosław RZYCZNIAK, Marek L. SOLECKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 57–68
 • keywords: Carpathian Foredeep, DST results, changes of rock permeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.57

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułThe effect of saline muds and brines on the permeability of gas bearing sandstones – a laboratory report
  AutorzyStanisław DUBIEL, Sławomir Falkowicz
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2001 vol. 46 iss. 3, s. 357–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe results of double-cycle drill stem test DST of the Malm carbonate rocks of the Carpathian Foredeep
  AutorzyStanisław DUBIEL, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 2, s. 367–373
 • keywords: petroleum explorations, Malm carbonates reservoir rocks, results of double-cycle drill stem test DST, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2012.29.2.367

20