Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 119–130
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
  AutorzyStanisław DUBIEL, Barabara ULIASZ-MISIAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 12, s. 106–113
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice–Stryszawa w Karpatach Zachodnich
  AutorzyStanisław DUBIEL, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 7, s. 131–138
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Barbara ULIASZ-MISIAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2013 t. 29 z. 2, s. 119–134. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96975-29468?filename=Statistical%20analysis%20of.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 131–139. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_10.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza warunków technicznych stosowania kolumn rur traconych
  AutorzyJan ZIAJA, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 485–496
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej (górnojurajskie podłoże zapadliska przedkarpackiego)
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI, M. MARUTA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 127–134. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_10.pdf
8
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej
  AutorzyStanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 121–128. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_10.pdf
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
  AutorzyStanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 57–63
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza zmian naturalnej przepuszczalności skał zbiornikowych miocenu w strefie przyodwiertowej na podstawie wyników badań próbnikami rurowymi
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 53–58
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Katarzyna BATKIEWICZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 95–104
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
  AutorzyStanisław DUBIEL, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł PYRZAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 3, s. 521–530. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_02.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania
  AutorzyULIASZ-MISIAK Barbara, DUBIEL Stanisław
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 4, s. 56–62
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAwarie i komplikacje wiertnicze z kolumnami rur traconych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 75–84
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat
  AutorzySławomir Falkowicz, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 349–355
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBezpieczeństwo dowiercania złóż węglowodorów w regulacjach prawnych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Piotr Bukalski
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 10, s. 12–20
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułCzas trwania awarii w wiertnictwie naftowym
  AutorzyStanisław DUBIEL, Marta KOWALIK, Sylwia Byczek
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 1, s. 21–27
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDiagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Stanisław DUBIEL
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 51–58
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDobór sposobu interpretacji krzywych wzniosu zwierciadła wody w studniach głebinowych z uwzględnieniem technologii opróbowania
  AutorzyStanisław DUBIEL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/2, s. 651–658. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2006-02/W_2006_2_01.pdf
22
23
24
 • [referat, 2014]
 • TytułIdentyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
  AutorzyStanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Adam ZUBRZYCKI, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułIdentyfikacja przyczyn dopływu gazu ziemnego do otworu w zależności od warunków ciśnieniowych dowiercania złóż węglowodorów
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan ZIAJA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 153–159, [1] k. tabl. złoż.. — tekst: https://goo.gl/CEprXk