Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza czasu trwania awarii i komplikacji w wierceniach naftowych
2
 • Analiza i reinterpretacja rezultatów badań DST uzyskanych na złożu ropy naftowej Osobnica, w aspekcie parametrów technologii opróbowania
3
 • Analiza warunków geologicznych oraz technologicznych pod kątem pozarurowych erupcji gazu ziemnego w rejonie Karpat i ich przedgórza
4
 • Analiza właściwości zbiornikowych skał węglanowych na podstawie wyników testów RPZ i pomiarów geofizyki wiertniczej
5
 • Analiza zmian parametrów eksploatacji złóż wody termalnej w przypadku stosowania dubletu odwiertów geotermalnych
6
 • Badania wpływu diatomitu na przewodność cieplną stwardniałych zaczynów uszczelniających
7
 • Identyfikacja granic złóż węglowodorów metodą log-log w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach, na podstawie wyników testów DST
8
 • Microbial flooding as the cost effective way to increase recovery factor of depleted oil fields
9
 • Modyfikacja bentonitów biopolimerem PT 300308 pod kątem zastosowania w płuczkach do wierceń HDD
10
 • Ocena wyników z opróbowań rurowymi próbnikami warstw miocenu na Przedgórzu Karpat
11
 • Problems of interpretation of drill-stem tests (DST) of reservoir rocks with dual porostity and dual permeability
12
 • Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych na przykładzie odwiertu Biały Dunajec PAN-1
13
 • Wykorzystanie wyników testów DST w ocenie warunków złożowych utworów czerwonego spągowca na Niżu Polskim