Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Józef Dubiel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • Sposób wydłużenia okresu eksploatacji złoża wody geotermalnej[Method to enhance recovery from geothermal field] / Instytut Nafty i Gazu, Kraków ; wynalazca: Falkowicz Sławomir, Bailey Scott, DUBIEL Stanisław, Cicha Szot Renata. — Int.Cl.: C09K 8/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386976 A1 ; Opubl. 2010-07-05. — Zgłosz. nr P.386976 z dn. 2008-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 14, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386976A1.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, eksploatacja złóż wód termalnych, biokatalizowany żel krzemianowy

  keywords: geothermal energy, geothermal water exploitation, biocatalized silicate gels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób wydłużenia okresu eksploatacji złoża wody geotermalnej[Method to enhance recovery from geothermal field] / Instytut Nafty i Gazu, Kraków ; wynalazca: Sławomir Falkowicz, Scott Bailey, Stanisław DUBIEL, Renata Cicha Szot. — Int.Cl.: E21B 43/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216853 B1 ; Udziel. 2013-10-11 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.386976 z dn. 2008-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216853B1.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, eksploatacja złóż wód termalnych, biokatalizowany żel krzemianowy

  keywords: geothermal energy, geothermal water exploitation, biocatalized silicate gels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Zmienność współczynnika przewodności hydrodynamicznej w utworach miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego na postawie wyników testów złożowych i pomiarów geofizyki wiertniczejTransmissibility and its changes in autochthonous Miocene deposits of the Carpathian Foredeep on the basis of DST results and well log measurements / Stanisław DUBIEL, Adam ZUBRZYCKI // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — s. 34. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: