Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Czekaj, dr inż.

emeryt

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kwg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194620134

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
 • [proceedings, 1999]
 • TytułAn influence of temperature and rotary speed of a centrifuge on the efficiency of phase separation in destabilised mud
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Joanna WOJSZTYN, Andrzej GONET
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VŠB, 1999. — S. 9–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2001]
 • TytułAn influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study
  AutorzyJ. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoRazvoj i primjena novih tehnologija u cilju povećanja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz ležišta [Dokument elektroniczny] : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001. — [Croatia : Eastman Kodak Co.], [2001]. — S. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnalyses of graphene oxide applicability in drilling mud technology
  AutorzyA. JAMROZIK, R. WIŚNIOWSKI, L. CZEKAJ, K. Pintal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 515–522
 • keywords: graphene oxide, nano materials, drilling fluids, water based-mud

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.065

5
6
 • [proceedings, 2014]
 • TytułBadania stabilności odpadowych płuczek wiertniczych
  AutorzyAleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Konrad Terpiłowski, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [article, 2002]
 • TytułBiologiczna degradacja organicznych składników płuczek wiertniczych
  AutorzyRoman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 2, s. 203–208
 • słowa kluczowe: biodegradacja, płuczka wiertnicza, substancja organiczna, bioremediacja, biostymulacja, biowzbogacanie

  keywords: biodegradation, organic matter, drilling mud, biostimulation, bioremediation, bioenrichment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [journal paper, 2003]
 • TytułCharacterization of chemical, mineral and rheological properties of oil-polluted drilling wastes and their detoxication
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoAnnual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” – Sofia. Pt. 2: Mining and mineral processing. — 2003 vol. 46, s. 225–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [article, 2002]
 • TytułCharakterystyka odpadów wiertniczych skażonych węglowodorami ropopochodnymi – ich detoksykacja i zagospodarowanie na przykładzie zbiorczego dołu urobkowego Husów
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Kazimierz Macnar
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 79–85
 • słowa kluczowe: odpady wiertnicze, zanieczyszczenia ropopochodne

  keywords: drilling waste, oil contaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [proceedings, 2005]
 • TytułCharakterystyka procesów biologicznych środowiska gruntowo-glebowego zawierającego odpady wiertnicze
  AutorzyRoman Żurek, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Anna Kula
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 335–338
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [meeting abstract, 2009]
 • TytułClay-polymer nanocomposites in microstructure of drilling fluids and wastes – their formation, chemical reactivity and management : conference abstract
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STYRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2009 vol. 40 no. 1–4, s. 124–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [meeting abstract, 2008]
 • TytułDestabilization of colloidal microstructure of used drilling mud by reactive composites – management of treated wastes
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [meeting abstract, 2008]
 • TytułDetoxication of drilling waste contaminated with oil products and their management in ground environment on the example of the Podkarpacie district
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Ireneusz Grzywnowicz, Kazimierz Macnar
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [proceedings, 2017]
 • TytułEvaluation of the suitability of the transformed drilling waste for land reclamation
  AutorzyW. Krzaklewski, A. JAMROZIK, J. FIJAŁ, A. GONET, L. CZEKAJ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 163–170
 • keywords: environmental protection, land reclamation, drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.021

17
 • [proceedings, 1999]
 • TytułExperiments with destabilization of the colloid-suspension mud systems
  AutorzyJ. FIJAŁ, L. CZEKAJ, A. GONET, S. STRYCZEK
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 35–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [chapter, 2004]
 • TytułImmobilizacja składników toksycznych w zsolidyfikowanej strukturze odpadów wiertniczych
  AutorzyAndrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 101–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [meeting abstract, 2008]
 • TytułImpact of clay minerals and some drilling mud additives on microbial life
  AutorzyRoman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 194
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [proceedings, 1998]
 • TytułKonwersja płuczek wiertniczych w wiążące mieszaniny
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Iwona SZLĄZAK
  Źródło„Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — S. 335–341
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [monograph, 2006]
 • TytułMetody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Andrzeja GONETA ; [aut.] Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Ireneusz Grzywnowicz, Dariusz KNEZ, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Roman Żurek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  DetailsKraków : WWNiG AGH im. St. Staszica, 2006. — 230 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [chapter, 2000]
 • TytułMożliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych
  AutorzyKrystyna Bobrowska-Krajewska, Hanna Dufaj-Zemła, Andrzej MANECKI, Zenon KŁAPYTA, Jan L. LEWANDOWSKI, Lucyna CZEKAJ, Jacek RAJCHEL, Zbigniew Pomorski, Adam Stec
  ŹródłoTechnologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — S. 497–500
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: