Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Czekaj, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194620134

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 1999]
 • TytułAn influence of temperature and rotary speed of a centrifuge on the efficiency of phase separation in destabilised mud
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Joanna WOJSZTYN, Andrzej GONET
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VŠB, 1999. — S. 9–14
3
 • [referat, 2001]
 • TytułAn influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study
  AutorzyJ. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoRazvoj i primjena novih tehnologija u cilju povećanja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz ležišta [Dokument elektroniczny] : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001. — [Croatia : Eastman Kodak Co.], [2001]. — S. 1–7
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalyses of graphene oxide applicability in drilling mud technology
  AutorzyA. JAMROZIK, R. WIŚNIOWSKI, L. CZEKAJ, K. Pintal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 515–522
5
6
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania stabilności odpadowych płuczek wiertniczych
  AutorzyAleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Konrad Terpiłowski, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 10
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania
  AutorzyStanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2008 t. 25 z. 2, s. 689–694
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBiologiczna degradacja organicznych składników płuczek wiertniczych
  AutorzyRoman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 2, s. 203–208
9
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCharacterization of chemical, mineral and rheological properties of oil-polluted drilling wastes and their detoxication
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoAnnual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” – Sofia. Pt. 2: Mining and mineral processing. — 2003 vol. 46, s. 225–227
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCharakterystyka odpadów wiertniczych skażonych węglowodorami ropopochodnymi – ich detoksykacja i zagospodarowanie na przykładzie zbiorczego dołu urobkowego Husów
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Kazimierz Macnar
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 79–85
11
 • [referat, 2005]
 • TytułCharakterystyka procesów biologicznych środowiska gruntowo-glebowego zawierającego odpady wiertnicze
  AutorzyRoman Żurek, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Anna Kula
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 335–338
12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułClay-polymer nanocomposites in microstructure of drilling fluids and wastes – their formation, chemical reactivity and management : conference abstract
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STYRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2009 vol. 40 no. 1–4, s. 124–125
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDestabilizacja układów koloidalnych płuczek wiertniczych zasadowymi związkami wapnia i magnezu
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 41–46
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDestabilization of colloidal microstructure of used drilling mud by reactive composites – management of treated wastes
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 58
15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDetoxication of drilling waste contaminated with oil products and their management in ground environment on the example of the Podkarpacie district
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Ireneusz Grzywnowicz, Kazimierz Macnar
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 51
16
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the suitability of the transformed drilling waste for land reclamation
  AutorzyW. Krzaklewski, A. JAMROZIK, J. FIJAŁ, A. GONET, L. CZEKAJ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 163–170
17
 • [referat, 1999]
 • TytułExperiments with destabilization of the colloid-suspension mud systems
  AutorzyJ. FIJAŁ, L. CZEKAJ, A. GONET, S. STRYCZEK
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 35–39
18
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułImmobilizacja składników toksycznych w zsolidyfikowanej strukturze odpadów wiertniczych
  AutorzyAndrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 101–106
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułImpact of clay minerals and some drilling mud additives on microbial life
  AutorzyRoman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 194
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułKompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRYLICKI Witold, STRYCZEK Stanisław, GONET Andrzej, MAŁOLEPSZY Jan, JAMROZIK Aleksandra, CZEKAJ Lucyna
  DetailsInt.Cl.: B09B 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389124 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.389124 z dn. 2009-09-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 20, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389124A1.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKonsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 171–180
22
 • [referat, 1998]
 • TytułKonwersja płuczek wiertniczych w wiążące mieszaniny
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Iwona SZLĄZAK
  Źródło„Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — S. 335–341
23
 • [monografia, 2006]
 • TytułMetody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Andrzeja GONETA ; [aut.] Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Ireneusz Grzywnowicz, Dariusz KNEZ, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Roman Żurek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  DetailsKraków : WWNiG AGH im. St. Staszica, 2006. — 230 s.
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułModyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymi
  AutorzyAndrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoNTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. — 2001 nr 2-3, s. 78–82
25
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułMożliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych
  AutorzyKrystyna Bobrowska-Krajewska, Hanna Dufaj-Zemła, Andrzej MANECKI, Zenon KŁAPYTA, Jan L. LEWANDOWSKI, Lucyna CZEKAJ, Jacek RAJCHEL, Zbigniew Pomorski, Adam Stec
  ŹródłoTechnologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — S. 497–500