Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Czekaj, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194620134

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • An analysis of fluids after hydraulic fracturing in the aspect of their further use or neutralization
2
 • An influence of temperature and rotary speed of a centrifuge on the efficiency of phase separation in destabilised mud
3
 • An influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study
4
 • Analyses of graphene oxide applicability in drilling mud technology
5
6
 • Badania stabilności odpadowych płuczek wiertniczych
7
 • Badanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania
8
 • Biologiczna degradacja organicznych składników płuczek wiertniczych
9
 • Characterization of chemical, mineral and rheological properties of oil-polluted drilling wastes and their detoxication
10
 • Charakterystyka odpadów wiertniczych skażonych węglowodorami ropopochodnymi – ich detoksykacja i zagospodarowanie na przykładzie zbiorczego dołu urobkowego Husów
11
 • Charakterystyka procesów biologicznych środowiska gruntowo-glebowego zawierającego odpady wiertnicze
12
 • Clay-polymer nanocomposites in microstructure of drilling fluids and wastes – their formation, chemical reactivity and management
13
 • Destabilizacja układów koloidalnych płuczek wiertniczych zasadowymi związkami wapnia i magnezu
14
 • Destabilization of colloidal microstructure of used drilling mud by reactive composites – management of treated wastes
15
 • Detoxication of drilling waste contaminated with oil products and their management in ground environment on the example of the Podkarpacie district
16
 • Evaluation of the suitability of the transformed drilling waste for land reclamation
17
 • Experiments with destabilization of the colloid-suspension mud systems
18
 • Immobilizacja składników toksycznych w zsolidyfikowanej strukturze odpadów wiertniczych
19
 • Impact of clay minerals and some drilling mud additives on microbial life
20
 • Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych
21
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych
22
 • Konwersja płuczek wiertniczych w wiążące mieszaniny
23
 • Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania
24
 • Modyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymi
25
 • Możliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych