Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Czekaj, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194620134

OPI Nauka Polska
1
2
  • Badania stabilności odpadowych płuczek wiertniczychStability analysis of drilling mud waste / Aleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Konrad Terpiłowski, Lucyna CZEKAJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 10

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Sposób stabilizacji odpadów powstających podczas prowadzenia prac wiertniczych[Method for stabilizing the waste generated during the conduct of drilling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAMROZIK Aleksandra, GONET Andrzej, STRYCZEK Stanisław, MAŁOLEPSZY Jan, CZEKAJ Lucyna. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404077 A1 ; Opubl. 2014-12-08. — Zgłosz. nr P.404077 z dn. 2013-05-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 25, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404077A1.pdf

  • słowa kluczowe: odpady wiertnicze, ochrona środowiska w wiertnictwie, zarządzanie odpadami wiertniczymi

    keywords: drilling waste, environmental protection in drilling, drilling waste management

    cyfrowy identyfikator dokumentu: