Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Czekaj, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194620134

OPI Nauka Polska
1
 • Badanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystaniaInvestigation of properties of mineral and soil mixtures in the aspect of their utilization / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 689–694. — Bibliogr. s. 694, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biologiczna degradacja organicznych składników płuczek wiertniczychBiodegradation of organic matters in the drilling muds / Roman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 2, s. 203–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biodegradacja, płuczka wiertnicza, substancja organiczna, bioremediacja, biostymulacja, biowzbogacanie

  keywords: biodegradation, organic matter, drilling mud, biostimulation, bioremediation, bioenrichment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka odpadów wiertniczych skażonych węglowodorami ropopochodnymi – ich detoksykacja i zagospodarowanie na przykładzie zbiorczego dołu urobkowego HusówCharacterization of solid drilling wastes contaminated with oil-derived hydrocarbons – their detoxification and reclamation on the example of waste collecting pits in Husów / Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Kazimierz Macnar // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odpady wiertnicze, zanieczyszczenia ropopochodne

  keywords: drilling waste, oil contaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka procesów biologicznych środowiska gruntowo-glebowego zawierającego odpady wiertniczeCharacteristics of biological processes in drilling muds-soil systems / Roman Żurek, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Anna Kula // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Destabilizacja układów koloidalnych płuczek wiertniczych zasadowymi związkami wapnia i magnezuDestabilisation of colloidal systems in drilling muds with calcium and magnesium basic compounds / Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Immobilizacja składników toksycznych w zsolidyfikowanej strukturze odpadów wiertniczychImmobilization of toxic components in a solidified structure of the drilling waste / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznychImpact of chemical additives on consolidation of silty soils / Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania : praca zbiorowa[Elaboration of a method of organic-mineral drilling waste processing in the aspect of its management / pod red. Andrzeja GONETA ; [aut.] Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Ireneusz Grzywnowicz, Dariusz KNEZ, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Roman Żurek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH im. St. Staszica, 2006. — 230 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN10: 83-7269-239-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymiModification of silty grounds with mineral additives / Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ // NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1506-428X. — 2001 nr 2-3, s. 78–82. — Bibliogr. s. 82, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych[Polish clinoptilolite-montmorillonite clays – perspective applications] / Krystyna Bobrowska-Krajewska, Hanna Dufaj-Zemła, Andrzej MANECKI, Zenon KŁAPYTA, Jan L. LEWANDOWSKI, Lucyna CZEKAJ, Jacek RAJCHEL, Zbigniew Pomorski, Adam Stec // W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — W przedm.: Zamieszczone w książce prace będą prezentowane w ustnej formie na nadchodzącym III Kongresie Technologii Chemicznej w Gliwicach, we wrześniu 2000 r.. — Nazwa drugiego wyd. na podst. ISBN BN online. — ISBN10: 83-913676-2-2. — S. 497–500. — Bibliogr. s. 500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości i uwarunkowania odsalania odpadów wiertniczychPossibilities and conditions for desalinization of drilling waste / Aleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 183–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_17.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady wiertnicze, zagospodarowanie odpadów wiertniczych

  keywords: environmental protection, drilling wastes, management of drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena wytrzymałości mechanicznej osadów płuczkowych zagęszczanych z glebą[Evaluation of mechanical strength of drilling mud sediments condensed with soil] / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Lucyna CZEKAJ, Mirosław RZYCZNIAK // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 153–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Określenie warunków przetłaczania zużytych płuczek wiertniczych na podstawie ich właściwości reologicznychPumping condition of spent drilling muds based on their rheological parameters / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 209–219. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pęcznienie mineralno-chemiczno-organicznych mieszanek gruntowychSwelling of mineral-chemical-organic-ground mixtures / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 509–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROMie. — tekst: https://goo.gl/5xcGnn

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, geoinżynieria, grunty, pęcznienie gruntów

  keywords: geoengineering, laboratory experiments, ground, swelling of ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rola reakcji interkalacyjnych w destabilizacji układów koloidalnych płuczek wiertniczychRole of intercalation reactions in destabilisation of colloidal drilling fluids / Jerzy FIJAŁ, Lucyna CZEKAJ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Sposób stabilizacji odpadów powstających podczas prowadzenia prac wiertniczych[Method for stabilizing the waste generated during the conduct of drilling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAMROZIK Aleksandra, GONET Andrzej, STRYCZEK Stanisław, MAŁOLEPSZY Jan, CZEKAJ Lucyna. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404077 A1 ; Opubl. 2014-12-08. — Zgłosz. nr P.404077 z dn. 2013-05-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 25, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404077A1.pdf

 • słowa kluczowe: odpady wiertnicze, ochrona środowiska w wiertnictwie, zarządzanie odpadami wiertniczymi

  keywords: drilling waste, environmental protection in drilling, drilling waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób usuwania toksycznych związków organicznych ze środowisk mineralnych[Method of removing toxic organic compounds from mineral environments] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ. — Int.Cl.: B09C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 196050 B1 ; Udziel. 2007-05-15 ; Opubl. 2007-11-30. — Zgłosz. nr P.352202 z dn. 2002-02-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL196050B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Wpływ koloidalnych własności odpadów wiertniczych na chemiczną aktywność obecnych w nich substancji szkodliwych i toksycznychInfluence of colloidal properties of drilling waste on the chemical activity of their hazardous and toxic substances / Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odpady wiertnicze, wiertnictwo

  keywords: drilling, drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ obciążeń pionowych na osiadanie mieszanek gruntowo-glebowych z udziałem domieszek chemicznych i organicznychInfluence of vertical loads in sedimentation of ground-soil mixtures with chemical and organic admixtures / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 459–467. — Bibliogr. s. 467, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://goo.gl/gQY8cE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ odpadów wiertniczych na wybrane fizykochemiczne właściwości gruntu spoistegoInfluence of drilling waste on selected physicochemical properties of coherent ground / Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Ireneusz Grzywnowicz, Aleksandra JAMROZIK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_10.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane problemy ochrony środowiska związane z działalnością górnictwa otworowego[Selected environmental issues related with borehole mining] / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Jerzy FIJAŁ, Lucyna CZEKAJ // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.. — Toż. W: Netradiční metody vyuzití lozisek [Dokument elektroniczny] : III. mezinárodní konference : 6.–7. října, Ostrava 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / VSB-TU Ostrava, ÚG AV čR. — [Ostrava : VSB-TU, 2005]. — 1 dysk optyczny. — [(Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko–geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15)]. — Opis wg obwoluty. — S. 77–81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagospodarowanie odpadów wiertniczych jako dodatku do zaczynów cementowychDrilling waste management as adds to cement slurries / Andrzej GONET, Aleksandra JAMROZIK, Witold BRYLICKI, Lucyna CZEKAJ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 147–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: