Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Chrząszcz, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza eksploatacji urządzeń wiertniczych
  AutorzyAndrzej SOŁTYSIK, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 1, s. 49–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
  AutorzyStanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 57–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułEfektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncie
  AutorzyWasilij Nikołajewicz Mandrikiewicz, Nikołaj Andrejewicz Dudla, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 101–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułInterpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnych
  AutorzyStanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 339–348
 • słowa kluczowe: krzywe przepływu, warstwy roponośne

  keywords: flow curves, oil bearing strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 1992]
 • TytułMetody inżynierii otworowej w świetle ochrony środowiska przyrodniczego
  AutorzyStanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Jan ZIAJA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 1992 R. 31 z. 5, s. 25–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułMieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  DetailsInt.Cl.: E21B 43/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198921 B1 ; Udziel. 2008-01-18 ; Opubl. 2008-07-31. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198921B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2004]
 • TytułMieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ZIĘBA Antoni, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21B 43/12. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 355244 A1 ; Opubl. 2004-02-09. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2004  nr 3, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL355244A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczych
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 303–311
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułNowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczych
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena efektywności pracy świdrów gryzowych i diamentowych przy wierceniu otworów głębokich
  AutorzyWacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 R. 23 z. 2, s. 97–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOpróbowanie otworów z zastosowaniem nowoczesnych rurowych próbników złoża
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2007 nr 1, s. 33–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [referat, 1999]
 • TytułPrognozowanie jednostkowych kosztów wiercenia otworów normalnośrednicowych w rejonie Przedgórza Karpat
  AutorzyMirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Andrzej SOŁTYSIK
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 181–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPrzemysłowe przykłady oceny warunków złożowych warstw perspektywicznych badanych rurowymi próbnikami złoża
  AutorzyStanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 59–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułStudzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  DetailsInt.Cl.: E21B 43/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198240 B1 ; Udziel. 2007-11-27 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198240B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [zgłoszenie patentowe, 2003]
 • TytułStudzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘBA Antoni, Dudla Mykoła, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21B 43/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 353417 A1 ; Opubl. 2003-10-20. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2003  nr 21, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL353417A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2000]
 • TytułUrządzenie do mieszania gazów z cieczami, zwłaszcza podczas eksploatacji wody i płynnych surowców mineralnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: E21B 43/295. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178493 B1 ; Udziel. 1999-11-03 ; Opubl. 2000-05-31. — Zgłosz. nr P.311443 z dn. 1995-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178493B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWpływ zmian ciśnień hydrostatycznych słupów płuczek w otworach wiertniczych na wymagane ciśnienia pracy pomp płuczkowych
  AutorzyRyszard Pauk, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 R. 24 z. 3, s. 149–161
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: