Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Chrząszcz, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza eksploatacji urządzeń wiertniczych
2
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza Karpat
3
 • Efektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncie
4
 • Geotermia inaczej
5
 • Interpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnych
6
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznych
7
 • Metody inżynierii otworowej w świetle ochrony środowiska przyrodniczego
8
 • Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów
9
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego
10
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego
11
 • Modyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymi
12
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczych
13
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczych
14
 • Ocena efektywności pracy świdrów gryzowych i diamentowych przy wierceniu otworów głębokich
15
 • Opróbowanie otworów z zastosowaniem nowoczesnych rurowych próbników złoża
16
 • Problemy dowiercania warstw perspektywicznych w otworach naftowych
17
 • Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża
18
 • Prognozowanie jednostkowych kosztów wiercenia otworów normalnośrednicowych w rejonie Przedgórza Karpat
19
 • Przemysłowe przykłady oceny warunków złożowych warstw perspektywicznych badanych rurowymi próbnikami złoża
20
 • Sposób eksploatacji złoża surowców mineralnych
21
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem
22
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem
23
 • Technologia cementowania
24
 • Urządzenie do mieszania gazów z cieczami, zwłaszcza podczas eksploatacji wody i płynnych surowców mineralnych
25
 • Wpływ zmian ciśnień hydrostatycznych słupów płuczek w otworach wiertniczych na wymagane ciśnienia pracy pomp płuczkowych