Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Chrząszcz, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza eksploatacji urządzeń wiertniczychAnalysis of exploitation of drilling equipment / Andrzej SOŁTYSIK, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 1, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza KarpatAnalysis of pressure changes in oil wells when drilling-up perspective horizons in the Carpathian Forefield / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncieEfficiency of using explosives for earth works / Wasilij Nikołajewicz Mandrikiewicz, Nikołaj Andrejewicz Dudla, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Interpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnychInterpretation of flow curves registered in the course of oil-bearing strata testing / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 339–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: krzywe przepływu, warstwy roponośne

  keywords: flow curves, oil bearing strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznychImpact of chemical additives on consolidation of silty soils / Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody inżynierii otworowej w świetle ochrony środowiska przyrodniczegoBore-hole technology in the light of natural environmental protection / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Jan ZIAJA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 1992 R. 31 z. 5, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów[Methods of oil exploration from wells] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 351, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0002). — Bibliogr. s. 351–[352]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.: E21B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198921 B1 ; Udziel. 2008-01-18 ; Opubl. 2008-07-31. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198921B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ZIĘBA Antoni, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/12. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 355244 A1 ; Opubl. 2004-02-09. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2004  nr 3, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL355244A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymiModification of silty grounds with mineral additives / Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ // NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1506-428X. — 2001 nr 2-3, s. 78–82. — Bibliogr. s. 82, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczychModern electronic downhole manometers and thermometers to applied for testing in wells / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczychModern electronic downhole manometers and thermometers to applied for testing in wells / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena efektywności pracy świdrów gryzowych i diamentowych przy wierceniu otworów głębokichEvaluation of work efficacy of bite and diamond drills at drilling deep boreholes / Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 1999 R. 23 z. 2, s. 97–108. — Bibliogr. s. 108, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opróbowanie otworów z zastosowaniem nowoczesnych rurowych próbników złożaWell testing with modern pipe deposit samplers / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2007 nr 1, s. 33–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy dowiercania warstw perspektywicznych w otworach naftowychProblems of drilling of pay zones in oil wells / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 168, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0044). — Bibliogr. s. 161–[169]. — ISBN10: 83-88408-67-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża[Problems of pay zones testing with drill stem testers] / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 223, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0077). — Bibliogr. s. 219–[224]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prognozowanie jednostkowych kosztów wiercenia otworów normalnośrednicowych w rejonie Przedgórza Karpat[Forecasting of drilling cost per meter in Foredeep Carpatian Region] / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Andrzej SOŁTYSIK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przemysłowe przykłady oceny warunków złożowych warstw perspektywicznych badanych rurowymi próbnikami złożaExamples of industrial evaluation of reservoir conditions of perspective horizons with DST / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem[Potable well water intake with simultaneous iron removal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.: E21B 43/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198240 B1 ; Udziel. 2007-11-27 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198240B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem[Potable well water intake with simultaneous iron removal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘBA Antoni, Dudla Mykoła, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 353417 A1 ; Opubl. 2003-10-20. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 21, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL353417A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Technologia cementowania[Cementing technology] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA. — Kraków : USI International Sp. z o.o., 1999. — 186 s.. — (Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564 ; nr 5d/99 wyd. spec.). — Bibliogr. s. 184–186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Urządzenie do mieszania gazów z cieczami, zwłaszcza podczas eksploatacji wody i płynnych surowców mineralnych[Apparatus for mixing gases with liquids especially while getting water and liquid mineral raw materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 43/295. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178493 B1 ; Udziel. 1999-11-03 ; Opubl. 2000-05-31. — Zgłosz. nr P.311443 z dn. 1995-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178493B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ zmian ciśnień hydrostatycznych słupów płuczek w otworach wiertniczych na wymagane ciśnienia pracy pomp płuczkowychEffect of changes of hydrostatic pressure of drilling fluid columns in drill-holes on the demanded work pressure of sand pumps / Ryszard Pauk, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 3, s. 149–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: