Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Chrząszcz, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2543126
2009211
200822
200711
2005211
200411
2003211
200233
2001312
20006141
19993111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem25241
2009211
200822
200711
200522
200411
200322
200233
200133
200066
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem25241
200922
200822
200711
2005211
200411
200322
200233
200133
200066
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2525
200922
200822
200711
200522
200411
200322
200233
200133
200066
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem25322
2009211
200822
200711
200522
200411
200322
200233
200133
200066
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem251213
200922
200822
200711
2005211
200411
200322
2002312
2001312
2000642
19993121
 • Analiza eksploatacji urządzeń wiertniczychAnalysis of exploitation of drilling equipment / Andrzej SOŁTYSIK, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 1, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian ciśnień w otworach naftowych podczas dowiercania warstw perspektywicznych w obszarze Przedgórza KarpatAnalysis of pressure changes in oil wells when drilling-up perspective horizons in the Carpathian Forefield / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania wykopów w gruncieEfficiency of using explosives for earth works / Wasilij Nikołajewicz Mandrikiewicz, Nikołaj Andrejewicz Dudla, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Interpretacja krzywych przypływu zarejestrowanych podczas opróbowania warstw roponośnychInterpretation of flow curves registered in the course of oil-bearing strata testing / Stanisław DUBIEL, Czesław RYBICKI, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 339–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: krzywe przepływu, warstwy roponośne

  keywords: flow curves, oil bearing strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konsolidacja gruntu ilastego z domieszkami środków chemicznychImpact of chemical additives on consolidation of silty soils / Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów[Methods of oil exploration from wells] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 351, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0002). — Bibliogr. s. 351–[352]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.: E21B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198921 B1 ; Udziel. 2008-01-18 ; Opubl. 2008-07-31. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198921B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mieszacz płynów do otworowej eksploatacji kopalin użytecznych za pomocą podnośnika powietrznego[Fluid mixer for bore-hole useful mineral production by means of air-lift pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACUDA Jan, ZIĘBA Antoni, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/12. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 355244 A1 ; Opubl. 2004-02-09. — Zgłosz. nr P.355244 z dn. 2002-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2004  nr 3, s. 39-40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL355244A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modyfikacja właściwości fizycznych gruntów ilastych domieszkami mineralnymiModification of silty grounds with mineral additives / Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Lucyna CZEKAJ, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ // NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1506-428X. — 2001 nr 2-3, s. 78–82. — Bibliogr. s. 82, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczychModern electronic downhole manometers and thermometers to applied for testing in wells / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowoczesne elektroniczne ciśnieniomierze i termometry wgłębne do pomiarów w otworach wiertniczychModern electronic downhole manometers and thermometers to applied for testing in wells / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena efektywności pracy świdrów gryzowych i diamentowych przy wierceniu otworów głębokichEvaluation of work efficacy of bite and diamond drills at drilling deep boreholes / Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 1999 R. 23 z. 2, s. 97–108. — Bibliogr. s. 108, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Opróbowanie otworów z zastosowaniem nowoczesnych rurowych próbników złożaWell testing with modern pipe deposit samplers / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2007 nr 1, s. 33–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy dowiercania warstw perspektywicznych w otworach naftowychProblems of drilling of pay zones in oil wells / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 168, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0044). — Bibliogr. s. 161–[169]. — ISBN10: 83-88408-67-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża[Problems of pay zones testing with drill stem testers] / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 223, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0077). — Bibliogr. s. 219–[224]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prognozowanie jednostkowych kosztów wiercenia otworów normalnośrednicowych w rejonie Przedgórza Karpat[Forecasting of drilling cost per meter in Foredeep Carpatian Region] / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Andrzej SOŁTYSIK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przemysłowe przykłady oceny warunków złożowych warstw perspektywicznych badanych rurowymi próbnikami złożaExamples of industrial evaluation of reservoir conditions of perspective horizons with DST / Stanisław DUBIEL, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem[Potable well water intake with simultaneous iron removal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Antoni ZIĘBA, Mykoła Dudla, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.: E21B 43/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198240 B1 ; Udziel. 2007-11-27 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198240B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Studzienne ujęcie wody pitnej z równoczesnym odżelazianiem[Potable well water intake with simultaneous iron removal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘBA Antoni, Dudla Mykoła, RZYCZNIAK Mirosław, CHRZĄSZCZ Wacław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 43/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 353417 A1 ; Opubl. 2003-10-20. — Zgłosz. nr P.353417 z dn. 2002-04-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 21, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL353417A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Technologia cementowania[Cementing technology] / Ludwik SZOSTAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA. — Kraków : USI International Sp. z o.o., 1999. — 186 s.. — (Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564 ; nr 5d/99 wyd. spec.). — Bibliogr. s. 184–186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Urządzenie do mieszania gazów z cieczami, zwłaszcza podczas eksploatacji wody i płynnych surowców mineralnych[Apparatus for mixing gases with liquids especially while getting water and liquid mineral raw materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MACUDA, Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 43/295. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178493 B1 ; Udziel. 1999-11-03 ; Opubl. 2000-05-31. — Zgłosz. nr P.311443 z dn. 1995-11-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178493B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ zmian ciśnień hydrostatycznych słupów płuczek w otworach wiertniczych na wymagane ciśnienia pracy pomp płuczkowychEffect of changes of hydrostatic pressure of drilling fluid columns in drill-holes on the demanded work pressure of sand pumps / Ryszard Pauk, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Wacław CHRZĄSZCZ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 3, s. 149–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane mechanizmy oddziaływania płuczki w technologii wiercenia narzędziami diamentowymi[Selected processes of mud influence on diamond bit drilling technology] / Antoni ZIĘBA, Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 339–346. — Bibliogr. s. 345–346, Streszcz.. — Toż. W: Netradiční metody vyuzití lozisek [Dokument elektroniczny] : III. mezinárodní konference : 6.–7. října, Ostrava 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / VSB-TU Ostrava, ÚG AV čR. — [Ostrava : VSB-TU, 2005]. — 1 dysk optyczny. — [(Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko–geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15)]. — Opis wg obwoluty. — S. 339–346. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 345–346, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: