Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Bielewicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603138376

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • Tytuł50-lecie współpracy Instytutu Wiertnictwa i Płynów Złożowych z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Tomasz ŚLIWA
  ŹródłoBiuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 87, s. 22–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu stężenia nowo syntezowanych poliamfolitów na właściwości reologiczne i filtrację płuczek stosowanych w technologiach HDD
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Magdalena JANOTA
  ŹródłoTTB Techniki i Technologie Bezwykopowe. — 2003 nr 1, s. 48–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułApplications of newly synthesized polymers in drilling fluids
  AutorzyD. BIELEWICZ, D. KNEZ
  ŹródłoNaukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin. — 2004 no. 5, s. 9–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiej
  AutorzyMarta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2006 R. 62 nr 2, s. 60–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoru
  AutorzyMarta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 321–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiej
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDD
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 423–427
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDD
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 2, s. 943–954. — tekst: https://goo.gl/Nz4KIL
 • słowa kluczowe: polimery, beziłowe płuczki wiertnicze

  keywords: polymers, clay-free drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania laboratoryjne właściwości inhibitujących hydrację skał ilastych przez płuczkę krzemianową oraz jej wpływ na zmianę przepuszczalności skał zbiornikowych
  AutorzyDanuta BIELEWICZ
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2000 R. 56 nr 3, s. 141–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania odporności płuczek wiertniczych na działanie mikroflory przy zastosowaniu metody Mercka
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Sebastian Bahrynowski
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 61–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania skuteczności działania inhibitorów korozji dla wytypowanych odmian stali w środowisku cieczy kwasującej
  AutorzyBogusława Fabia, Danuta BIELEWICZ, Agnieszka Stachowicz
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 4, s. 661–670
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznych
  AutorzySławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 627–632. — tekst: https://goo.gl/6ydaLj
 • słowa kluczowe: przepuszczalność, płuczki kationowo-skrobiowe, płuczki do dowiercania

  keywords: permeability, drill-in muds, cationic-starch muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2002]
 • TytułBentonite modification by newly synthesized polymers in HDD (Horizontal Directional Drilling)
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov Podbanské 2002 : XI. medzinárodná vedecko-technická konferencia : 29.–31. októbra 2002, Podbanské, Slovensko : zborník prednášok = conference contributions / Technická Univerzita v Košicach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva [etc.]. — [Košice : Technická Univerzita], [2002]. — S. 12–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBentonite modifications with new biopolymers for HDD mud
  AutorzyŁukasz Boniecki, Daniel Dyndor, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2005]
 • TytułBeziłowe płuczki do dowiercania złóż węglowodorów z zastosowaniem nowych polimerów
  AutorzySławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 365–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułBiodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek
  DetailsInt.Cl.: C09K 8/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf
 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCharakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości $1,45–1,50 g/cm^{3}$
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Janusz Kośmider
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 403–407
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCharakterystyka korozyjna nieinhibitowanych cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoru
  AutorzyDanuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 521–527
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • [referat, 2006]
 • TytułConception of wells in Carpathian Oil Region for borehole heat exchangers retraining
  AutorzyŚLIWA T., BIELEWICZ D., GONET A.
  ŹródłoEnergie aus der Tiefe – Erdgas und Erdwärme : Freiberger Forschungsforum : 57. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2006 : [22. bis 23. Juni 2006] / Hrsg. V. Köckeritz, St. Wagner ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2006. — S. 15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: