Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Bednarz, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701450356

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem412111207
20166213
2015422
20143111
20134112
201251121
2011312
201022
20097124
2008716
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4121155
2016615
2015422
2014312
201344
20125311
2011321
201022
2009752
20087511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem41356
2016633
2015422
201433
2013431
201255
201133
201022
200977
200877
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem41140
201666
201544
201433
2013413
201255
201133
201022
200977
200877
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem413011
2016642
2015422
2014321
201344
2012532
2011321
201022
2009752
2008761
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem412714
2016624
201544
2014321
201344
2012523
2011321
201022
200977
2008761

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza algorytmów diagnostyki reduktorów jednostek pomp za pomocą metod formalnychAnalysis of pumping unit reducers diagnostic algorithms by formalized methods / B. V. Kopey, O. I. Stefanyshyn, S. BEDNARZ // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 9. — Tekst pol.-ang.. — S. Bednarz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza konstrukcyjna stref zgrzania rur płuczkowychDesign analysis of welding zones of casing pipes / Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ, Wiesław Kiełbik // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 177–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Summ. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of pumping unit reducers diagnostic algorithms by formalized methodsAnaliza algorytmów diagnostyki reduktorów jednostek pomp za pomocą metod formalnych / B. V. Kopey, O. I. Stefanyshyn, S. BEDNARZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 207–215. — Bibliogr. s. 214–215, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_18.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania laboratoryjne systemu wiercącego przeznaczonego do pracy w warunkach ekstremalnych[Laboratory tests of the drilling system designed for use in extreme conditions] / Wojciech TEPER, Adam Jan ZWIERZYŃSKI, Albert ZŁOTKOWSKI, Andrzej GONET, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław BEDNARZ, Tomasz BURATOWSKI, Tadeusz UHL, Karol Seweryn, Kamil Grassmann // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Badania nieniszczące urządzeń i sprzętu wiertniczego – wybrane przykładyNondestructive examination of drilling equipment – selected examples / Stanisław BEDNARZ, Bogusław ŁADECKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2011 R. 67 nr 9, s. 648–653. — Bibliogr. s. 653, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Bezpieczeństwo a efektywność urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych – nowe konstrukcje i ograniczeniaSafety and efficiency of drilling and production equipment – new designs and limitations / Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 57–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_03.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, efektywność, urządzenie wiertnicze, konstrukcje

  keywords: effectiveness, design, safety, drilling equipment

9
 • Bezpieczeństwo a efektywność urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych – nowe konstrukcje i ograniczeniaSafety and efficiency of drilling and production equipment – new designs and limitations / Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 16. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń wiertniczych w górnictwie nafty i gazu[Operational safety of drilling equipment in petroleum industry] / Stanisław BEDNARZ // W: Nowe techniki i technologie wierceń stosowane za złożach LMG i BMB : Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Piła 17–18.04.2008 / red. nauk. Jerzy Skibicki ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Pile, Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Sp. z o. o. w Pile. — Piła : SNTIiTPNiG, [2008]. — S. 102–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Bohrkopfantriebsvorrichtung, Spreizmechanismus und BohrverfahrenSystem for forming drill tube from flat strip wound on a drum and drilling method using that tube / Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Seweryn Karol, Grassmann Kamil, Kuciński Tomasz, BURATOWSKI Tomasz, UHL Tadeusz, ZWIERZYŃSKI Adam Jan, TEPER Wojciech, BEDNARZ Stanisław, GONET Andrzej, RZYCZNIAK Mirosław, ZŁOTKOWSKI Albert. — Int.Cl.: E21B 7/20\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3087244 A2 ; Opubl. 2016-11-02. — Zgłosz. nr EP2014809110 z dn. 2014-10-22 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2016  no. 44, s. 106-107. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3087244A2.pdf

 • słowa kluczowe: system wiertniczy, głowica wiercąca, sposób wiercenia

  keywords: drilling system, drilling head, drilling method

12
 • Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration : monograph / Stanisław BEDNARZ, Danuta BIELEWICZ, Jadwiga JARZYNA, Dariusz KNEZ, Rafał WIŚNIOWSKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, 2013. — 117 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64479-00-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Diagnostic and life prediction of pumping unit reducers by vibration analysisDiagnostyka i prognozowanie trwałości przekładni zębatych żurawi pompowych z wykorzystaniem analizy drgań / Bohdan W. Kopey, Stanisław BEDNARZ, Oksana Stefanyshyn // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 371–379. — Bibliogr. s. 379, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_29.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania, jednostki pompowe, przekładnie zębate

  keywords: diagnostics, vibration, gears, pumping units

14
15
16
17
 • Effect of changes in operating power of gasmotocompressors 10 GKN on the diagnostic signs of connecting rod bearings defects / B. V. Kopey, S. I. Galiy, S. BEDNARZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • keywords: diagnostics, vibration, gas compressor station, defects

18
 • Fatigue failure study of fiberglass sucker rods joints / Bohdan V. Kopey, Stanisław BEDNARZ, Youy Shuanjui // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/mDoY6z

 • keywords: fatigue strength, fiberglass, sucker rod, steel head, bending stress

19
 • Fatigue failure study of fiberglas sucker rods joints / B. V. Kopey, S. BEDNARZ, Youy Shuanjui // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Kierunki rozwiązań konstrukcyjnych połączeń gwintowych rur dla górnictwa otworowegoDesign solution trends in pipe thread connections for borehole mining / Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_03.pdf

 • słowa kluczowe: wyroby rurowe, połączenie gwintowe, gwint, rura okładzinowa, rura wydobywcza

  keywords: OCTG, thread connection, thread, casing, tubing

21
 • Moc akustyczna urządzeń wiertniczych jako wskaźnik oceny zagrożeń dla załogiSound power of the drilling rig as an indication of risk assessment for a crew / Stanisław BEDNARZ, Roman Urba // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 9, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Novel concept and design of ultralight mobile drilling system dedicated for planetary environment / K. Seweryn, S. BEDNARZ, T. BURATOWSKI, G. CHMAJ, M. CISZEWSKI, A. GALLINA, A. GONET, [et al.], W. TEPER, T. UHL, [et al.], A. J. ZWIERZYŃSKI // W: Earth and space 2014 [Dokument elektroniczny] : engineering for extreme environments : proceedings of the 14th biennial international conference on Engineering, science, construction, and operations in challenging environments : October 27–29, 2014, St. Louis / eds. Leslie S. Gertsch, Ramesh B. Malla. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2015. — e-ISBN: 978-0-7844-7917-9. — S. 226–236. — Tryb dostępu: http://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/9780784479179.026 [2015-09-01]. — Bibliogr. s. 236, Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Nowe rozwiązanie techniczne siłownika o dużym skoku w zastosowaniu do hydraulicznych wyciągów wiertniczychNew technical idea of long stroke piston cylinder for drilling hydraulic hoists / Stanisław BEDNARZ, Wojciech TEPER // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 65–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazuFundamentals of metrology in oil and gas mining / pod red. Kazimierza TWARDOWSKIEGO ; aut.: Stanisław BEDNARZ, Mirosław RZYCZNIAK, Kazimierz TWARDOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 184, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0358). — Bibliogr. s. 179–185, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Prediction of pumping units reducers' resource / B. V. Kopey, S. BEDNARZ, O. I. Stefanyshyn // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Summ.

 • keywords: vibration, monitoring, sensor, pumping unit, reducer, residual resource