Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Siemek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8627-3357 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603576737

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 312 publikacji Autora


1
 • Gazownictwo polskie : album przygotowany po patronatem Izby Gospodarczej Gazownictwa[Polish gas engineering] / pod red. Antoniego Bochena, Autorzy: Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Zygmunt Marszałek, Kazimierz Nycz, Grzegorz Mleczko, Marcin Grabowiecki, Grzegorz Pieńkowski, K. Rybak, Paweł Janik, Janusz Tokarzewski, Franciszek Pigula. — Bydgoszcz : DWE Media–QuixiMedia Sp. z o. o., 2009. — 336 s.. — ISBN: 978-8360994-16-0. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza – jedyny w Polsce unikalny nowy kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu – Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Oil and Gas Engineering – a unique and only in Poland major at the Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology in Cracow] / Stanisław STRYCZEK, Jakub SIEMEK, Adam ZUBRZYCKI, Czesław RYBICKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2008 R. 11 nr 3, s. 16–17. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryteria lokowania geologicznych składowisk ${CO_{2}}$ w świetle wymagań inwestycyjnych procesów składowania[Criteria of ${CO_{2}}$ deposition sites selection in view of deposition investment requirements] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: Czysta energia, czyste środowisko 2008 / pod red. Ireneusza Solińskiego ; Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna “ART-TEKST”, 2008. — ISBN: 978-83-88316-83-8. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • La politique énergétique de l'UE en matière de gaz naturel : le point de vue de trois experts polonais[Natural gas in European Union : energy policy] / Bogdan Pilch, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK // Gaz d'aujourd'hui ; ISSN 0016-5328. — 2010 no. 5, s. 41–43. — Przedruk z „Przeglądu Gazowniczego” April 2010. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena stanu i perspektywy gospodarki energetycznej w Polsce[Evaluation of energy system in Poland – actuall status and perspectives] / Wojciech Nowak, Eugeniusz Mokrzycki, Grzegorz Wrochna, Jacek Malko, Jakub Siemek, Kazimierz Zakrzewski, Władysław Gajewski // W: Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN / red. prowadzący Mieczysław Grabianowski ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2010. — ISBN: 978-83-61236-36-8. — S. 555–614. — Bibliogr. przy częściach. — Afiliacja: Międzywydziałowy Zespół Ekspercki do spraw Gospodarki Energetycznej PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sprawozdania Przewodniczących sesji, Sesja sumująca konferencję ; Dyskusja[Report of the Chairmen session, Recapitulation of sessions ; Discussion] / Michał Szulczewski, Adam Kotarba, Jakub SIEMEK, Roman Ney ; udział w dyskusji: Janusz Zieliński [et al.] // W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych / kom. red. Bogdan Ney – red. nacz. [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział VII. — Warszawa : [PAN], 2007. — Referaty prezentowane podczas: Ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk na temat {\it Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych} : Warszawa, 9–10 listopada 2004 roku.. — ISBN: 978-83-923980-8-0 ; ISBN10: 83-923980-8-4. — S. 407–414. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stanisław Knothe (2 II 1919–31 XII 2015) / Jakub SIEMEK // Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności ; ISSN 1230-7033. — 2016 R. 2015/2016, s. 179–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 marca 2014 roku dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”)[Statement of Presidium of the Polish Academy of Sciences related to natural gas in shale strata] / Tadeusz Chmielniak, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, [et al.], Stanisław NAGY, [et al.], Jakub SIEMEK, Antoni TAJDUŚ // W: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze [Dokument elektroniczny] : [04–06. 04. 2014, Kraków]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — W. Górecki, M. Kotarba, S. Nagy, J. Siemek, A. Tajduś – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Udział sektora naftowego i gazowego w bezpieczeństwie energetycznym Polski na tle UE[Oil and gas industry as an element of energy security in Poland and EU] / Maciej Kaliski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Piotr Janusz, Adam SZURLEJ // W: V Polski Kongres Naftowców i Gazowników : „Przemysł naftowy i gazowniczy strategicznym elementem Programu Rozwoju Gospodarczego Polski do 2030 roku” : Bóbrka : 12–14 maja 2010 : referaty kongresowe / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, [2010] + CD. — ISBN: 978-83-915734-9-5. — S. 9–21. — Jakub Siemek i Adam Szurlej - brak afiliacji AGH, Maciej Kaliski – afiliacja: Ministerstwo Gospodarki. Departament Ropy i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: