Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Ewa Ropa, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza dwufazowego, nieizotermicznego przepływu wody mineralnej i $CO_{2}$ w pionowym przewodzie wydobywczym
2
 • Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowego
3
 • Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1
4
 • Analiza równań przepływu dla ustalenia odległości pomiędzy tłoczniami na trasie gazociągu wysokoprężnego
5
 • Analiza techniczno-ekonomiczna procesu sprężania i skraplania $CO_{2}$ w Uzdrowisku Krynica
6
 • Analiza techniczno-energetyczna zagospodarowania dwutlenku węgla w uzdrowisku Krynica Zdrój
7
 • Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć
8
 • Badanie paliw gazowych
9
 • Charakterystyka parametrów pracy Centralnej Instalacji Osuszania Gazu przy Tłoczni Gazu Maćkowice
10
 • Dobór parametrów dla otworowej eksploatacji $CO_{2}$ w aspekcie zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratów
11
 • Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych dwutlenkiem węgla
12
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu
13
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnych
14
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnych
15
 • Ocena możliwości samoczynnego wydobycia i zagospodarowania nagazowanej wody mineralnej z odwiertu K-4a w Krynicy
16
 • Odsiarczanie dwutlenku węgla przy zagospodarowaniu wód mineralnych do produkcji zdrojowej
17
 • Procesy techniczno-ekonomiczne w nawanianiu gazu ziemnego
18
 • Studia dzienne na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
19
 • Ustalenie parametrów dla uzyskania eksploatacji ciągłej w odwiercie Zuber III w Krynicy
20
 • Władysław Duliński (1926–2011) – wspomnienie
21
 • Wpływ wodno-gazowej struktury strumienia na proces eksploatacji wód mineralnych nasyconych dwutlenkiem węgla
22
 • Zastosowanie impregnowanych węgli aktywnych w procesie oczyszczania gazów
23
 • Zastosowanie metod adsorpcyjnych w odsiarczaniu gazów