Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Ewa Ropa, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem175111
201611
201422
2009211
200811
2007211
200611
200522
200422
200311
2002312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17161
201611
201422
2009211
200811
200722
200611
200522
200422
200311
200233
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1717
201611
201422
200922
200811
200722
200611
200522
200422
200311
200233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1717
201611
201422
200922
200811
200722
200611
200522
200422
200311
200233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17314
201611
201422
2009211
200811
2007211
200611
200522
200422
200311
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17134
201611
201422
200922
200811
2007211
200611
200522
200422
200311
2002312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza dwufazowego, nieizotermicznego przepływu wody mineralnej i $CO_{2}$ w pionowym przewodzie wydobywczymAnalysis of a two-phase non-isothermal flow of mineral water and $CO_{2}$ in a vertical string / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowegoAnalysis and establishing production parameters of mineral water wells, depending on gas index / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1Analysis of production parameters of mineral water with methane content on the example of the well Polańczyk IG-1 / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody mineralne, otwory wiertnicze

  keywords: exploitation, drilling wells, mineral waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza równań przepływu dla ustalenia odległości pomiędzy tłoczniami na trasie gazociągu wysokoprężnegoAnalysis of equations of flow for set distances between pumping stations and the route of a high-pressure gas pipeline / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rle019a.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza techniczno-energetyczna zagospodarowania dwutlenku węgla w uzdrowisku Krynica ZdrójTechnical and energy analysis of carbon dioxide's disposal in Krynica Zdrój SPA / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/2, s. 531–541. — Bibliogr. s. 540–541, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rle01e1.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-02/W_2005_2_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie paliw gazowych[The study of gaseous fuels] / Rafał SMULSKI, Czesława E. ROPA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej Barczyński // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — S. 585–612. — Bibliogr. s. 611–612

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka parametrów pracy Centralnej Instalacji Osuszania Gazu przy Tłoczni Gazu MaćkowiceCharacteristic of work parameters of Central Installment for Gas Drying at Maćkowice Gas Pumping Station / Czesława E. ROPA, Marek GALAS, Marek MIJAL, Antoni Mach // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 305–315. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór parametrów dla otworowej eksploatacji $CO_{2}$ w aspekcie zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratówSelection of parameters for the hole exploitation of carbon dioxide in the aspect of hydrates prevention / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/EngNw4

 • słowa kluczowe: eksploatacja, dwutlenek węgla, gaz

  keywords: carbon dioxide, exploitation, gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych dwutlenkiem węglaSelection of a pomp for the production of $CO_{2}$ saturated mineral water / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 175–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 175–181. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2006-01/W_2006_1_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu[Exploitation of gas deposits and preparation for transport] / Stanisław NAGY, Czesław RYBICKI, Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran, Jacek BLICHARSKI, Rafał SMULSKI // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — S. 328–584. — Bibliogr. s. 572–584. — S. Szafran - afiliacja: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; M. M. Szafran - afiliacja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnychThe modernization of installation for technological process of $CO_{2}$ purification and liquefaction separated from mineral water / Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 293–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_27.pdf

 • słowa kluczowe: wiertnictwo, narzędzia PDC, matematyczny model wiercenia narzędzi wiertniczych PDC

  keywords: drilling, PDC drilling bits, mathematical drilling model of PDC drilling bits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnychThe modernization of installation for technological process of $CO_{2}$ purification and liquefaction separated from mineral water / Czesława Ewa ROPA // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 76. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odsiarczanie dwutlenku węgla przy zagospodarowaniu wód mineralnych do produkcji zdrojowejSulfur contamination removing from carbon dioxide during mineral water utilisation in the spa / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 939–948. — Bibliogr. s. 947–948, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studia dzienne na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Stationary studies on the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Czesława ROPA // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Władysław Duliński (1926–2011) – wspomnienie[Władysław Duliński (1926–2011) – memory] / Czesława ROPA // W: Eksploatacja wód zdrojowych w uzdrowiskach karpackich i sudeckich : sesja naukowa w 90-tą rocznicę urodzin prof. Władysława Dulińskiego / red. Sławomir Wysocki. — Krynica ; Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016. — ISBN: 978-83-60900-11-6. — S. 13–14. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wodno-gazowej struktury strumienia na proces eksploatacji wód mineralnych nasyconych dwutlenkiem węglaInfluence of water-gas stream structure on exploitation of mineral waters saturated with carbon dioxide / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 403–413. — Bibliogr. s. 412–413, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie impregnowanych węgli aktywnych w procesie oczyszczania gazówApplication of impregnated active carbons in the process of gas cleaning / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: oczyszczanie gazów, impregnowane węgle aktywne

  keywords: gas cleaning, impregnated active carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu: