Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: 7102596104

PBN: 901179

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 216, z ogólnej liczby 219 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAkceptacja Komisji Europejskiej projektu Celgas w obecnej edycji programu Leonardo da Vinci
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2004 R. 7 nr 7–8, s. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAlternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining : streszczenie
  AutorzySzubert Agnieszka, Ziętkowski Leszek, Młynarczyk Janusz, Jakubowicz Jan, Kirej Mariusz, NAGY Stanisław
  ŹródłoNowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — S. 289–290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyJacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY
  ŹródłoPozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59
 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla (deep CBM)

  keywords: Monte Carlo simulation, deep CBM exploitation, economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyJacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 2, s. 26–32
 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla, symulacja Monte-Carlo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji Europejskiej
  AutorzyJakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa
  ŹródłoGlobalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — S. 445–455
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoProfesjonalne gazownictwo 2011/2012 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2012]. — S. 18–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of use of low quality natural gas to improve oil recovery factor
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 553–571. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/511/523
 • słowa kluczowe: modelowanie, EOR, sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej, gaz zaazotowany, azot

  keywords: modeling, EOR, nitrogen, carbon dioxide sequestration, gas injection, Enhanced Oil Recovery, lean gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnalysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networks
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 151–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJ. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs
  AutorzyS. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI
  ŹródłoICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — S. 1–8
 • keywords: engineering education, e-learning, students, online delivery, unconvetional gas extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów
  AutorzyLudwik ZAWISZA, Stanisław NAGY
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 266–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułArguing for underground gas storage
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Teresa Bętkowska
  ŹródłoThe Polish Science Voice. — [2008] no. 17, s. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2009]
 • TytułAspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych
  AutorzyMaciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoGAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling
  AutorzyB. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY
  ŹródłoEurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — S. 969–975
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY
  ŹródłoZagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 40–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnego
  AutorzyStanisław NAGY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2009 nr 4/1, s. 23–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCapillary adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 205–253
 • słowa kluczowe: adsorpcja, ciśnienie kapilarne, równanie stanu, równanie Kelvina, środek porowaty, równowaga ciecz-para, gaz kondensatowy

  keywords: adsorption, porous media, Kelvin, cubic equation of state, condensate gas, vapour-liquid equilibria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCapillary – adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks – vertical variation of hydrocarbon composition
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 355–407
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCarbon dioxide sequestration by injection to various geological reservoirs
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 172–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChallenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in Poland
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Paweł Siemek
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2013 vol. 8 no. 1, s. 91–104
 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona energia, energetyka gazowa, gaz łupkowy

  keywords: sustainable development, sustainable energy, oil shale, gaseous energy industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 1995]
 • TytułCharakterystyka geotermiczna obszaru Polski
  AutorzyS. NAGY, S. PLEWA
  ŹródłoProwincje i baseny geotermalne Polski / oprac. Julian Sokołowski [et al.] ; Polska Geotermalna Asocjacja oraz Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Geosynoptyki i Geotermii. — Kraków : PGA, 1995. — S. 27–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: