Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: 7102596104

PBN: 901179

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 216, z ogólnej liczby 219 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAkceptacja Komisji Europejskiej projektu Celgas w obecnej edycji programu Leonardo da Vinci
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2004 R. 7 nr 7–8, s. 42–43
2
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAlternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining : streszczenie
  AutorzySzubert Agnieszka, Ziętkowski Leszek, Młynarczyk Janusz, Jakubowicz Jan, Kirej Mariusz, NAGY Stanisław
  ŹródłoNowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — S. 289–290
3
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyJacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY
  ŹródłoPozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyJacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 2, s. 26–32
5
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji Europejskiej
  AutorzyJakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa
  ŹródłoGlobalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — S. 445–455
6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoProfesjonalne gazownictwo 2011/2012 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2012]. — S. 18–26
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnalysis of dense gas distribution networks by means of griding technique
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2004 R. 9 č. 3, s. 251–253. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2004/n3/25nagy.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnalysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networks
  AutorzyStanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 151–174
9
10
 • [referat, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 101
11
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJ. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137
12
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs
  AutorzyS. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI
  ŹródłoICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — S. 1–8
13
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów
  AutorzyLudwik ZAWISZA, Stanisław NAGY
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 266–275
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułArguing for underground gas storage
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Teresa Bętkowska
  ŹródłoThe Polish Science Voice. — [2008] no. 17, s. 16–17
15
 • [referat, 2009]
 • TytułAspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych
  AutorzyMaciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoGAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112
16
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling
  AutorzyB. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY
  ŹródłoEurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — S. 969–975
17
 • [mapa, atlas, 2006]
 • TytułAtlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
  Autorzypod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych
  DetailsSkala [1:2 500 000]. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.
18
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY
  ŹródłoZagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 40–68
19
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoZagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 69–79
20
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnego
  AutorzyStanisław NAGY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2009 nr 4/1, s. 23–34
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCapillary adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 205–253
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCapillary – adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks – vertical variation of hydrocarbon composition
  AutorzyStanisław NAGY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 355–407
23
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCarbon dioxide sequestration by injection to various geological reservoirs
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 172–177
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChallenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in Poland
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Paweł Siemek
  ŹródłoProblemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko. — 2013 vol. 8 no. 1, s. 91–104
25
 • [fragment książki, 1995]
 • TytułCharakterystyka geotermiczna obszaru Polski
  AutorzyS. NAGY, S. PLEWA
  ŹródłoProwincje i baseny geotermalne Polski / oprac. Julian Sokołowski [et al.] ; Polska Geotermalna Asocjacja oraz Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Geosynoptyki i Geotermii. — Kraków : PGA, 1995. — S. 27–32