Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kig

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: 7102596104

PBN: 901179

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 216, z ogólnej liczby 219 publikacji Autora


1
 • Akceptacja Komisji Europejskiej projektu Celgas w obecnej edycji programu Leonardo da Vinci
2
 • Alternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining
3
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
4
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
5
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji Europejskiej
6
 • Analiza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy
7
 • Analysis of dense gas distribution networks by means of griding technique
8
 • Analysis of use of low quality natural gas to improve oil recovery factor
9
 • Analysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networks
10
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
11
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
12
 • Application of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs
13
 • Application of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów
14
 • Arguing for underground gas storage
15
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych
16
 • Assessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling
17
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
18
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
19
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ
20
 • Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnego
21
 • Capillary adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks
22
 • Capillary – adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks – vertical variation of hydrocarbon composition
23
 • Carbon dioxide sequestration by injection to various geological reservoirs
24
 • Challenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in Poland
25
 • Charakterystyka geotermiczna obszaru Polski