Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: 7102596104

PBN: 901179

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem215727839512
2019121713
2018312
20177232
20167142
201581142
2014221687
20136141
2012111514
2011844
2010945
200911236
2008141166
20071679
200623210101
200513166
200413211
2003936
2002642
20017133
2000312
199977
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2151168910
20191293
2018321
20177331
20167331
2015835
2014221552
2013624
20121174
2011835
20109621
200911101
200814392
20071679
2006239131
20051376
20041394
2003945
2002633
20017421
2000312
1999761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21515758
20191293
201833
2017752
2016752
2015844
201422211
2013633
20121111
2011871
2010972
20091111
20081468
200716115
200623149
20051385
200413103
2003954
2002651
2001752
2000312
1999761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21527188
20191239
2018321
2017716
2016716
2015835
201422319
2013615
201211110
2011826
2010927
20091129
200814113
20071616
200623320
20051313
20041313
2003918
200266
200177
2000312
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21565150
20191212
2018321
2017734
2016716
2015844
201422715
2013624
20121156
2011817
2010954
20091183
20081468
20071697
20062323
20051313
20041313
200399
200266
200177
200033
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem215106109
20191212
2018321
2017743
2016743
2015862
201422148
2013642
20121174
2011835
2010954
20091192
20081477
20071688
200623221
20051358
20041349
2003954
2002615
2001725
2000321
1999771
 • Akceptacja Komisji Europejskiej projektu Celgas w obecnej edycji programu Leonardo da Vinci[Present status of Leonardo da Vinci project ”Celgas” (Conventional and e-Learnig Gas Engineering Centre)] / Stanisław NAGY // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2004 R. 7 nr 7–8, s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining : streszczenieAn alternative method of copper recovery from ores with using a solution mining technology : abstract / Szubert Agnieszka, Ziętkowski Leszek, Młynarczyk Janusz, Jakubowicz Jan, Kirej Mariusz, NAGY Stanisław // W: Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-930353-3-5. — S. 289–290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomic analysis of deep coalbed methane exploitation in Upper Silesian Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // W: Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla (deep CBM)

  keywords: Monte Carlo simulation, deep CBM exploitation, economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomical analysis of methane extraction from deep coal seams in the Upper Silesia Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.. — Jacek Hendel, Katarzyna Cieślak, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Ines Badecka - afiliacja: International Centre for Decision Sciences and Forecasting, Progress & Business Foundation, Kraków

 • słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla, symulacja Monte-Carlo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy[Analysis of scenarios of natural gas production from unconventional deposits in the years 2015-2025 or necessary research and further study] / Stanisław NAGY // W: Profesjonalne gazownictwo 2011/2012 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2012]. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of dense gas distribution networks by means of griding technique / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3, s. 251–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2004-10-01. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2004/n3/25nagy.pdf

 • keywords: gradient map, the analysis of work of medium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of use of low quality natural gas to improve oil recovery factorAnaliza możliwości wykorzystania gazu o niskiej jakości do zwiększenia współczynnika sczerpania złoża ropy naftowej / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 553–571. — Bibliogr. s. 570–571. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/511/523

 • słowa kluczowe: modelowanie, EOR, sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej, gaz zaazotowany, azot

  keywords: modeling, EOR, nitrogen, carbon dioxide sequestration, gas injection, Enhanced Oil Recovery, lean gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networksAnaliza przydatności niektórych algorytmów symulacji przepływów ustalonych w sieciach pierścieniowych / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 151–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / J. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs / S. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI // W: ICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-646-95724-1. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: engineering education, e-learning, students, online delivery, unconvetional gas extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów / Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 266–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Arguing for underground gas storage / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Teresa Bętkowska // The Polish Science Voice ; ISSN 1732-6133. — [2008] no. 17, s. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Assessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling / B. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 969–975. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 975, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim : skala [1:2 500 000]Atlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.. — ISBN: 978-83-88927-13-3 ; ISBN10: 83-88927-13-2. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermanych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku

18
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej[Investigations of natural gas composition in situ conditions of single-phase gas systems using Raman spectometry] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 40–68. — Bibliogr.s. 65–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ[Spectrometric tests of natural gas composition in situ conditions] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnegoSafe sequestration of carbon dioxide in aquifers & natural gas reservoirs / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki : II konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce-Podlesice, 4–7 października 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Capillary adsorption effects in gas condensate systems in tight rocksZjawiska adsorpcyjne i kapilarne w układach gazowo-kondensatowych w zbitych skałach porowatych / Stanisław NAGY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 205–253. — Bibliogr. s. 250–253, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, ciśnienie kapilarne, równanie stanu, równanie Kelvina, środek porowaty, równowaga ciecz-para, gaz kondensatowy

  keywords: adsorption, porous media, Kelvin, cubic equation of state, condensate gas, vapour-liquid equilibria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Capillary – adsorption effects in gas condensate systems in tight rocks – vertical variation of hydrocarbon compositionZjawiska adsorpcyjne i kapilarne w układach gazowo-kondensatowych w zbitych skałach porowatych – pionowa zmienność składu węglowodorów / Stanisław NAGY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 355–407. — Bibliogr. s. 405–407

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Carbon dioxide sequestration by injection to various geological reservoirs / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Ludwik ZAWISZA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 172–177. — Bibliogr. s. 177. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Challenges for sustainable development: the case of shale gas exploitation in PolandWyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Paweł Siemek // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2013 vol. 8 no. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona energia, energetyka gazowa, gaz łupkowy

  keywords: sustainable development, sustainable energy, oil shale, gaseous energy industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Classic and geological-probabilistic methods of evaluation of shale gas, shale gas condensate and shale oil resources in Poland / Stanisław NAGY, Maciej J. KOTARBA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 17–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: